piątek, 15 grudnia 2017

W 2018 r. oszczędzanie w USD lepsze niż PLN?


Teoretycznie to możliwe, tylko trzeba brać pod uwagę ryzyko kursowe. Patrząc tylko na wykres, to jest pole do umocnienia się złotówki. Natomiast politycznie, to w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce na czele rządów stoją nieodpowiedzialni politycy i do końca nie wiadomo co siedzi w ich głowach. Na tym tle Unia Europejska wydaje się być najbardziej perspektywiczna.

poniedziałek, 11 grudnia 2017

W styczniu żegnamy się z MdM


To już ostatnia transza pomocy rządowego programu ,,Mieszkanie dla młodych", który ruszył od 2014 r. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia.

Limit, który został określony przez ustawodawcę na 2018 r. został wykorzystany w 50 proc. Łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z planowanym terminem wypłaty środków w 2018 r. wynosi 381 mln zł.

Wznowienie przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty finansowego wsparcia w przyszłym roku, nastąpi od 1 stycznia 2018 r.  Obowiązuje zasada: ,,kto pierwszy, ten lepszy", do wyczerpania środków finansowych.