wtorek, 17 października 2017

Miała być reemigracja, a w 2016 wyemigrowało 118000 Polaków

Polski rząd nawiał Polaków do powrotu z emigracji, a skończyło się jak zawsze. Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku przez Główny Urząd Statystyczny, w końcu 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo ponad 2,5 miliona mieszkańców naszego kraju, tj. o 118 tys. (4,7%) więcej niż w 2015 roku.

Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (788 tys.), Niemczech (687 tys.), Holandii (116 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.).
W 2016 r. odnotowano znaczący wzrost liczby Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, czyli w głównych krajach docelowych emigracji z Polski w ostatnich latach.

W przypadku Wielkiej Brytanii w porównaniu do 2015 r. odnotowano wzrost o 68 tys. (9,4 %), z kolei w Niemczech liczba przebywających Polaków zwiększyła się o 32 tys. (ok. 5%). Wzrost liczby przebywających czasowo Polaków zaobserwowano również w innych krajach UE - Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Irlandii i Szwecji.

Nastąpił również dalszy wzrost liczby osób, zameldowanych na stałe w Polsce, a przebywających przez okres powyżej 3 miesięcy w krajach europejskich nienależących do UE - najwięcej w Norwegii, gdzie w 2016 r. przebywało 85 tys. Polaków.(GUS)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz