czwartek, 12 października 2017

Ceny żywności wzrosły aż o 5,3%

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, ceny żywności we wrześniu wzrosły aż o 5,3%, w stosunku do roku ubiegłego. Aby zbilansować budżet domowy, trzeba szukać różnych rozwiązań, m.in. można przejść na "dietę MŻ", tj. mniej żreć ;) 
Dodatkowym plusem może być zrzucenie zbędnych kilogramów, a nawet poprawa stanu zdrowia. A tak na poważnie trzeba z większą rozwagą robić zakupy i najlepiej mieć wcześniej przygotowaną listę sprawunków. Ponad to zakupy spożywcze robione z rozwagą oznaczać mogą mniejsze ilości marnowanej żywności.
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 2,2% (w tym usługi wzrosły – o 2,7%, a towary – o 2,0%) i znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaź- nika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały wyższe ceny żywności (o 5,3%) oraz opłat w zakresie mieszkania (o 1,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 1,16 p. proc. i 0,47 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,6%) obniżyły ten wskaźnik o 0,25 p. proc. (źródło: GUS)

1 komentarz: