sobota, 14 października 2017

2016 PKB Polski 1851 mld zł ( 469 mld USD)

Polski Produkt Krajowy Brutto nominalny rośnie w złotówkach, ale już w dolarach niestety spada. W rodzimej walucie widzimy ,,dobrą zmianę", a już w światowej USD ,,złą zmianę". Ranking światowych gospodarek mierzony jest w dolarach, wg średnioważonych kursów podawanych przez narodowe banki.

Po przeliczenia PKB Polski z PLN na światową walutę USD, daje nam to: 1851171 mln PLN / 3,9431 = 469 mld USD.PKB Polski nominalny w dolarach:
  • 2013 r.: 524 mld USD
  • 2014 r.: 545 mld USD
  • 2015 r.: 477 mld USD
  • 2016 r.: 469 mld USD


Wnioski:
  • jak rządziła ,,totalna opozycja" ( PO-PSL) PKB Polski w walucie światowej rósł, tj. za lata 2013 i 2014
  • za tzw. ,,dobrej zmiany" niestety spada, tak samo jak wiarygodność. 

Co oznacza wzrost PKB dla przeciętnego Kowalskiego? Wszystko zależy, od tego jak rząd wspiera dane grupy społeczne. Kogo bardziej lubi, temu daje więcej, a niektórym nawet przy dobrej koniunkturze w gospodarce światowej zabiera.


Kursy średnioważone wg NBP (Narodowego Banku Polskiego) dolara (USD) w złotych:

  • 3,9431 zł w 2016 r.
  • 3,7701 zł w 2015 r.
  • 3,1551 zł w 2014 r. 
  • 3,1608 zł w 2013 r. (źródło: NBP)


W dniu 31 marca 2017 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).
Dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2016)1 .
Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku ukształtował się na poziomie 44 735 mln zł, co stanowi 2,4% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 006 282 mln zł, tj. 54,4 % PKB. Źródło: GUS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz