piątek, 27 października 2017

Gdzie w Polsce jest najniższe i najwyższe bezrobocie - wrzesień 2017?

Prym w najniższym bezrobociu wiodą podregiony:
 1. m. Poznań: 1,6% zarejestrowanych bezrobotnych
 2. m. st. Warszawa: 2,3%
 3. m. Wrocław: 2,4%
 4. poznański: 2,9%

Natomiast najwyższe bezrobocie jest w większości powiatów znajdujących się na wschód od Wisły ( przez niektórych nazywanych, tzw. ,,dziką Azją") i są to:

wtorek, 24 października 2017

W 2016 r. dług Polski wzrósł o 86,7 mld zł, tj. o 3% PKB

W czasach dobrej koniunktury gospodarczej na świecie, dodatkowe zadłużenie państwa jest nieodpowiedzialne. To tak jakbyśmy, mając dobrze płatną pracę i dużo długów, brali kolejne pożyczki, żeby spełniać swoje zachcianki, a długi zostawilibyśmy dzieciom w spadku. Tylko w przypadku spadków rodzinnych sprawa jest prostsza, bo można odrzucić. Natomiast jeśli dotyczy to państwa, długi przechodzą na następne pokolenia. Pozostaje jeszcze dług ukryty w postaci dopłat podatników do systemu emerytalnego, a od października br. po obniżeniu wieku emerytalnego, przy jednoczesnym wydłużeniu się długości życia, dziura ZUS-u znacznie wzrośnie. Państwo polskie dopłaca do ZUS i KRUS kilkadziesiąt miliardów rocznie.

W 2014 r. za czasów koalicji PO-PSL nastąpiło znaczne obniżenie długu publicznego (ponad 5%), za sprawą przeniesienia części obligacyjnej OFE do ZUS. ,,Manewr" ten spotkał wielu krytyków, jednak uważam go za słuszny.

Wcześniejsza sytuacja była patologiczna ( OFE uchwalono w 1997 r.), jeśli chodzi o inwestowanie w obligacje skarbowe. Natomiast w giełdę, jak najbardziej progospodarcza i dywersyfikująca.

Państwo pożyczało pieniądze na rynkach finansowych, żeby następnie przekazać je OFE, a te z zyskiem (chodzi o część obligacyjną) kupowały od Ministerstwa Finansów obligacje. Odnosząc powyższe do budżetu domowego można to najprościej zobrazować tak: nie mam pieniędzy, ale chcę mieć lokatę, więc pożyczam pieniądze na kredyt i zakładam ją. Sensu to nie ma żadnego, bo traci się pieniądze, ale zawsze można się pochwalić wśród znajomych, że ma się lokatę, zapominając o kredycie wziętym na ten cel.


Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku ukształtował się na poziomie 45 870 mln zł, co stanowi 2,5% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 006 284 mln zł, tj. 54,1 % PKB.

PiS ,,poległo" w sprawie pracowników delegowanych w UE

Kolejny raz nie ma jedności w Grupie Wyszehradzkiej, bo Czechy i Słowacja nie stanęły po stronie #dobrejzmiany. Polskę poparły tylko Węgry, Litwa i Łotwa, a to za mało, aby zablokować osiągnięcie niekorzystnego dla Polski porozumienia w sprawie pracowników delegowanych. Teraz Rada UE ma podstawy do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim. czwartek, 19 października 2017

Ponad 600 tysięcy kredytów walutowych

Polacy posiadają ponad 600 tysięcy kredytów walutowych - informuje KNF.
83% z nich jest zaciągniętych we frankach szwajcarskich, czyli około pół miliona.

KNF ostrzega

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że na Liście ostrzeżeń publicznych KNF umieszczone zostały podmioty:
 1. Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 
 2. Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 

Pełną listę ostrzeń KNF możemy znaleźć tutaj.

wtorek, 17 października 2017

Miała być reemigracja, a w 2016 wyemigrowało 118000 Polaków

Polski rząd nawiał Polaków do powrotu z emigracji, a skończyło się jak zawsze. Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku przez Główny Urząd Statystyczny, w końcu 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo ponad 2,5 miliona mieszkańców naszego kraju, tj. o 118 tys. (4,7%) więcej niż w 2015 roku.

Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (788 tys.), Niemczech (687 tys.), Holandii (116 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.).poniedziałek, 16 października 2017

Strata SKOK-ów za 2016 r. wyniosła 140 mln zł

Wynik finansowy netto wyniósł minus 139,7 mln zł, z tego 21 kas wygospodarowało zysk netto w wysokości 50,3 mln zł, a stratę netto w wysokości 190,0 mln zł wykazało 19 kas.

W odniesieniu do sytuacji w końcu 2015 r., liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się o osiem, trzy z kas zostały przejęte przez banki, a względem pozostałych pięciu kas sąd ogłosił upadłość. 

Przyjmując, że w kolejnych latach będzie również upadać 8 SKOK-ów rocznie, to za 5 pięć lat teoretycznie ich nie będzie.

sobota, 14 października 2017

2016 PKB Polski 1851 mld zł ( 469 mld USD)

Polski Produkt Krajowy Brutto nominalny rośnie w złotówkach, ale już w dolarach niestety spada. W rodzimej walucie widzimy ,,dobrą zmianę", a już w światowej USD ,,złą zmianę". Ranking światowych gospodarek mierzony jest w dolarach, wg średnioważonych kursów podawanych przez narodowe banki.

Po przeliczenia PKB Polski z PLN na światową walutę USD, daje nam to: 1851171 mln PLN / 3,9431 = 469 mld USD.PKB Polski nominalny w dolarach:
 • 2013 r.: 524 mld USD
 • 2014 r.: 545 mld USD
 • 2015 r.: 477 mld USD
 • 2016 r.: 469 mld USD

czwartek, 12 października 2017

Ceny żywności wzrosły aż o 5,3%

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, ceny żywności we wrześniu wzrosły aż o 5,3%, w stosunku do roku ubiegłego. Aby zbilansować budżet domowy, trzeba szukać różnych rozwiązań, m.in. można przejść na "dietę MŻ", tj. mniej żreć ;) 
Dodatkowym plusem może być zrzucenie zbędnych kilogramów, a nawet poprawa stanu zdrowia. A tak na poważnie trzeba z większą rozwagą robić zakupy i najlepiej mieć wcześniej przygotowaną listę sprawunków. Ponad to zakupy spożywcze robione z rozwagą oznaczać mogą mniejsze ilości marnowanej żywności.
Jeden przelew do ZUS od 2018 r.


W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:
 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.
Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych, m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty.

poniedziałek, 9 października 2017

Lira turecka tańsza od złotówki - historyczna chwila.

,,Dobra zmiana" w polityce tureckiej, a także zawieszenie wydawania wiz pomiędzy Turcją, a USA doprowadziły do gwałtownego osłabienia się waluty tureckiej. ,,Ucierpiała" także giełda turecka, gdzie spadki są także 3%.


Na w/w wykresie widzimy, że waluta turecka nigdy nie była taka słaba i tańsza od złotówki, aż do dnia dzisiejszego. Pokazuje to, że nieodpowiedzialna polityka z jednoczesnym jej skierowaniem na Wschód może doprowadzić dobrze prosperującą gospodarkę do powolnej katastrofy.

piątek, 6 października 2017

Spada wiarygodność kredytowa Polski na rynku obligacji

W dniu wyborów parlamentarnych, tj. 25.10.2015 r. rentowność obligacji Skarbu Państwa wynosiła 2,678%. Obecnie jest na poziomie 3,498% i tyle odsetek Ministerstwo Finansów musi płacić, za możliwość pożyczania na rynku kapitałowym. Im wyższa rentowność, tym mniejsza wiarygodność kredytowa Polski. Ostatnio rynki finansowe negatywnie zareagowały na obniżenie wieku emerytalnego.


Dla porównania wg stanu na 06 październik 2017 r. mniejsze odsetki płacą m.in. takie kraje jak:

 • Czechy :     1,342%
 • Niemcy :     0,465%
 • Norwegia : 1,639%
 • Litwa :        0,800%
 • Szwecja :    0,942%
 • Słowacja :   0,258%.