środa, 31 maja 2017

PKB Polski w I kw. 2017 r. wzrósł o 1,1 k/k i 4,2% r/r, wyrównany sezonowo.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,1%.
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 0,5 %.
W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 1,0 %.
Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 3,4 %.
Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 2,0 %, podobnie w transporcie, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej spadek wartości dodanej wyniósł 4,6 %.
Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2017 r. wzrosła o 0,4 %.
Popyt krajowy w I kwartale 2017 r. wzrósł realnie o 1,7 %.
Spożycie ogółem w I kwartale 2017 r. wzrosło realnie o 1,1 %, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 1,4%.
Akumulacja w I kwartale 2017 r. zwiększyła się realnie o 3,0 %.
Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2017 r. zwiększyły się realnie o 0,3 %.

W I kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 4,1% i był wyższy od notowanego w IV kwartale 2016 r. (wzrost o 1,7%). Wpłynął na to wyższy niż w IV kwartale ubiegłego roku wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,9% (wobec 3,1%) oraz wzrost akumulacji brutto o 5,2% (wobec spadku o 1,6% w IV kwartale 2016 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,7% i było wyższe niż w IV kwartale 2016 r. (wzrost o 4,5%). Na wzrost akumulacji brutto w I kwartale br. wpłynął wzrost rzeczowych środków obrotowych przy, mniejszym niż w poprzednich kwartałach ubiegłego roku, spadku nakładów brutto na środki trwałe o 0,4 %. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,9 pkt. proc. (wobec +1,7 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.).
Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,2 pkt. proc. (wobec +2,2 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +3,0 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,2 pkt. proc. (odpowiednio w IV kwartale 2016 r: +2,2 pkt. proc. i 0,0 pkt. proc.). W I kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był neutralny (wobec -2,8 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.) co, przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+0,7 pkt. proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,7 pkt. proc. (wobec -0,5 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.). W I kwartale br. zanotowano niewielki pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,1 pkt. proc. wobec +0,8 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.

W I kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1 % w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,2 %.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,0%, w porównaniu z I kwartałem ub. roku. W stosunku do opublikowanego w dniu 16 maja 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla I kwartału 2017 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się. (GUS)


9 komentarzy:

 1. Mnóstwo danych, które trzeba zrozumieć :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeśli ktoś wcześniej nie miał styczności z takimi danymi to taka prawda, że nic nie wiadomo z takich danych. Ja mam styczność z tym na co dzień, więc wiem o co chodzi ;) Dobry wpis!

  OdpowiedzUsuń
 3. Analityka biznesowa i wszelkie statystyki są bardzo ważne podczas prowadzenia własnej firmy. Osoby, które zajmują się tym na co dzień muszą na prawdę dużo umieć, gdyż dla zwykłego człowieka ciężko zrozumieć te wykresy i liczby ;)

  OdpowiedzUsuń
 4. Te wszystkie wykresy i liczby tylko z daleka wydają się być ciężkie. W rzeczywistości jeśli ktoś pracuję na takim stanowisku nie jest to rzeczą trudną dla niego, jednakże pewne umiejętności trzeba mieć. Prawdę mówiąc każda praca związana z biznesem musi być wykonywana w sposób dokładny, aby zapewnić firmie sukces ;)

  OdpowiedzUsuń
 5. Rzeczywiście jeśli chcemy, żeby nasza firma dobrze prosperowała musimy prowadzić analizę.

  OdpowiedzUsuń
 6. Bardzo interesujący artykuł. Warto zrozumieć i zapamiętać.

  OdpowiedzUsuń
 7. Świetny wpis, który naprawdę świetnie się czyta. Zawsze dobrze poczytać sobie trochę o ekonomi i biznesie w kraju. Oby więcej takich dobrych wpisów, powodzenia w dalszej pracy!

  OdpowiedzUsuń
 8. Bardzo dużo liczb, które ciężko zrozumieć. Prowadzenie firmy wymaga jednak znajomości metod, za pomocą których można je analizować. Ciekawy artykuł. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń