piątek, 6 stycznia 2017

UE dała na ,,czysto" ponad 87 mld euro. Stan na listopad 2016 r.

Jest wiele opinii na temat członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Oprócz negatywnych, że sprowadzili lesbijki i geje, a także wymagają od rządzących przestrzegania praworządności i zasad demokracji, są także dużo ważniejsze i poważniejsze pozytywne opinie.

 Źródło: Ministerstwo Finansów, stan na koniec listopada 2016 r. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowe-polska-ue

Trwanie w UE gwarantuje pokój, ponieważ na terenie żadnego państwa UE nie jest prowadzony żaden konflikt zbrojny. Ponadto flaga UE wzorowana jest na wizerunku Matki Boskiej, która według jednej z interpretacji jest przedstawiona w Apokalipsie św. Jana na lazurowym tle, a jej głowę okala 12 gwiazd.

Polska otrzymała z UE od 1 maja 2004 r. do końca listopada 2016 r. 130,5 mld euro, z czego w ramach:
  1. polityki spójności: 82,5 mld euro;
  2. wspólnej polityki rolnej: 43,4 mld euro;
  3. instrumentu ,,Łącząc Europę" ( CEF ): 247 mln euro;
  4. funduszy migracyjnych: 139 mln euro;
  5. programów wspólnotowych: 798 mln euro.


Wpłaty do budżetu UE wyniosły 43,2 mld Euro. Wynik finansowy członkostwa Polski w UE na koniec listopada wyniósł + 87,1 mld euro. W przeliczeniu na złotówki po ostatnim kursie NBP wynoszącym 4,3766 x kwota dodatniego salda rozliczeń RP 87 136 698 675 euro = 381 362 475 421 zł, czyli 381,4 mld zł.

Polska finansowo zyskała na członkostwie w UE do końca listopada 2016 r. około 381 mld złotych.


2 komentarze: