piątek, 15 grudnia 2017

W 2018 r. oszczędzanie w USD lepsze niż PLN?


Teoretycznie to możliwe, tylko trzeba brać pod uwagę ryzyko kursowe. Patrząc tylko na wykres, to jest pole do umocnienia się złotówki. Natomiast politycznie, to w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce na czele rządów stoją nieodpowiedzialni politycy i do końca nie wiadomo co siedzi w ich głowach. Na tym tle Unia Europejska wydaje się być najbardziej perspektywiczna.

poniedziałek, 11 grudnia 2017

W styczniu żegnamy się z MdM


To już ostatnia transza pomocy rządowego programu ,,Mieszkanie dla młodych", który ruszył od 2014 r. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia.

Limit, który został określony przez ustawodawcę na 2018 r. został wykorzystany w 50 proc. Łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z planowanym terminem wypłaty środków w 2018 r. wynosi 381 mln zł.

Wznowienie przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty finansowego wsparcia w przyszłym roku, nastąpi od 1 stycznia 2018 r.  Obowiązuje zasada: ,,kto pierwszy, ten lepszy", do wyczerpania środków finansowych.

poniedziałek, 20 listopada 2017

Mapa jakości powietrza w Polsce

Smog zabija ponad 48 tysięcy Polaków rocznie, a setki osób chorują na układ krążenia i choroby układu oddechowego. Najzdrowszy tryb życia przy obecnym skażeniu powietrza nie uchroni nas przed chorobami.
,, Taki zdrowy tryb życia prowadził, nie palił papierosów ani alkoholu nie nadużywał, a zmarł na raka". Przykładów można podać wiele, a najbardziej bolą te, które dotyczą białaczki u dzieci.

piątek, 27 października 2017

Gdzie w Polsce jest najniższe i najwyższe bezrobocie - wrzesień 2017?

Prym w najniższym bezrobociu wiodą podregiony:
 1. m. Poznań: 1,6% zarejestrowanych bezrobotnych
 2. m. st. Warszawa: 2,3%
 3. m. Wrocław: 2,4%
 4. poznański: 2,9%

Natomiast najwyższe bezrobocie jest w większości powiatów znajdujących się na wschód od Wisły ( przez niektórych nazywanych, tzw. ,,dziką Azją") i są to:

wtorek, 24 października 2017

W 2016 r. dług Polski wzrósł o 86,7 mld zł, tj. o 3% PKB

W czasach dobrej koniunktury gospodarczej na świecie, dodatkowe zadłużenie państwa jest nieodpowiedzialne. To tak jakbyśmy, mając dobrze płatną pracę i dużo długów, brali kolejne pożyczki, żeby spełniać swoje zachcianki, a długi zostawilibyśmy dzieciom w spadku. Tylko w przypadku spadków rodzinnych sprawa jest prostsza, bo można odrzucić. Natomiast jeśli dotyczy to państwa, długi przechodzą na następne pokolenia. Pozostaje jeszcze dług ukryty w postaci dopłat podatników do systemu emerytalnego, a od października br. po obniżeniu wieku emerytalnego, przy jednoczesnym wydłużeniu się długości życia, dziura ZUS-u znacznie wzrośnie. Państwo polskie dopłaca do ZUS i KRUS kilkadziesiąt miliardów rocznie.

W 2014 r. za czasów koalicji PO-PSL nastąpiło znaczne obniżenie długu publicznego (ponad 5%), za sprawą przeniesienia części obligacyjnej OFE do ZUS. ,,Manewr" ten spotkał wielu krytyków, jednak uważam go za słuszny.

Wcześniejsza sytuacja była patologiczna ( OFE uchwalono w 1997 r.), jeśli chodzi o inwestowanie w obligacje skarbowe. Natomiast w giełdę, jak najbardziej progospodarcza i dywersyfikująca.

Państwo pożyczało pieniądze na rynkach finansowych, żeby następnie przekazać je OFE, a te z zyskiem (chodzi o część obligacyjną) kupowały od Ministerstwa Finansów obligacje. Odnosząc powyższe do budżetu domowego można to najprościej zobrazować tak: nie mam pieniędzy, ale chcę mieć lokatę, więc pożyczam pieniądze na kredyt i zakładam ją. Sensu to nie ma żadnego, bo traci się pieniądze, ale zawsze można się pochwalić wśród znajomych, że ma się lokatę, zapominając o kredycie wziętym na ten cel.


Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku ukształtował się na poziomie 45 870 mln zł, co stanowi 2,5% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 006 284 mln zł, tj. 54,1 % PKB.

PiS ,,poległo" w sprawie pracowników delegowanych w UE

Kolejny raz nie ma jedności w Grupie Wyszehradzkiej, bo Czechy i Słowacja nie stanęły po stronie #dobrejzmiany. Polskę poparły tylko Węgry, Litwa i Łotwa, a to za mało, aby zablokować osiągnięcie niekorzystnego dla Polski porozumienia w sprawie pracowników delegowanych. Teraz Rada UE ma podstawy do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim. czwartek, 19 października 2017

Ponad 600 tysięcy kredytów walutowych

Polacy posiadają ponad 600 tysięcy kredytów walutowych - informuje KNF.
83% z nich jest zaciągniętych we frankach szwajcarskich, czyli około pół miliona.

KNF ostrzega

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że na Liście ostrzeżeń publicznych KNF umieszczone zostały podmioty:
 1. Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 
 2. Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 

Pełną listę ostrzeń KNF możemy znaleźć tutaj.

wtorek, 17 października 2017

Miała być reemigracja, a w 2016 wyemigrowało 118000 Polaków

Polski rząd nawiał Polaków do powrotu z emigracji, a skończyło się jak zawsze. Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku przez Główny Urząd Statystyczny, w końcu 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo ponad 2,5 miliona mieszkańców naszego kraju, tj. o 118 tys. (4,7%) więcej niż w 2015 roku.

Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (788 tys.), Niemczech (687 tys.), Holandii (116 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.).poniedziałek, 16 października 2017

Strata SKOK-ów za 2016 r. wyniosła 140 mln zł

Wynik finansowy netto wyniósł minus 139,7 mln zł, z tego 21 kas wygospodarowało zysk netto w wysokości 50,3 mln zł, a stratę netto w wysokości 190,0 mln zł wykazało 19 kas.

W odniesieniu do sytuacji w końcu 2015 r., liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się o osiem, trzy z kas zostały przejęte przez banki, a względem pozostałych pięciu kas sąd ogłosił upadłość. 

Przyjmując, że w kolejnych latach będzie również upadać 8 SKOK-ów rocznie, to za 5 pięć lat teoretycznie ich nie będzie.

sobota, 14 października 2017

2016 PKB Polski 1851 mld zł ( 469 mld USD)

Polski Produkt Krajowy Brutto nominalny rośnie w złotówkach, ale już w dolarach niestety spada. W rodzimej walucie widzimy ,,dobrą zmianę", a już w światowej USD ,,złą zmianę". Ranking światowych gospodarek mierzony jest w dolarach, wg średnioważonych kursów podawanych przez narodowe banki.

Po przeliczenia PKB Polski z PLN na światową walutę USD, daje nam to: 1851171 mln PLN / 3,9431 = 469 mld USD.PKB Polski nominalny w dolarach:
 • 2013 r.: 524 mld USD
 • 2014 r.: 545 mld USD
 • 2015 r.: 477 mld USD
 • 2016 r.: 469 mld USD

czwartek, 12 października 2017

Ceny żywności wzrosły aż o 5,3%

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, ceny żywności we wrześniu wzrosły aż o 5,3%, w stosunku do roku ubiegłego. Aby zbilansować budżet domowy, trzeba szukać różnych rozwiązań, m.in. można przejść na "dietę MŻ", tj. mniej żreć ;) 
Dodatkowym plusem może być zrzucenie zbędnych kilogramów, a nawet poprawa stanu zdrowia. A tak na poważnie trzeba z większą rozwagą robić zakupy i najlepiej mieć wcześniej przygotowaną listę sprawunków. Ponad to zakupy spożywcze robione z rozwagą oznaczać mogą mniejsze ilości marnowanej żywności.
Jeden przelew do ZUS od 2018 r.


W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:
 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.
Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych, m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty.

poniedziałek, 9 października 2017

Lira turecka tańsza od złotówki - historyczna chwila.

,,Dobra zmiana" w polityce tureckiej, a także zawieszenie wydawania wiz pomiędzy Turcją, a USA doprowadziły do gwałtownego osłabienia się waluty tureckiej. ,,Ucierpiała" także giełda turecka, gdzie spadki są także 3%.


Na w/w wykresie widzimy, że waluta turecka nigdy nie była taka słaba i tańsza od złotówki, aż do dnia dzisiejszego. Pokazuje to, że nieodpowiedzialna polityka z jednoczesnym jej skierowaniem na Wschód może doprowadzić dobrze prosperującą gospodarkę do powolnej katastrofy.

piątek, 6 października 2017

Spada wiarygodność kredytowa Polski na rynku obligacji

W dniu wyborów parlamentarnych, tj. 25.10.2015 r. rentowność obligacji Skarbu Państwa wynosiła 2,678%. Obecnie jest na poziomie 3,498% i tyle odsetek Ministerstwo Finansów musi płacić, za możliwość pożyczania na rynku kapitałowym. Im wyższa rentowność, tym mniejsza wiarygodność kredytowa Polski. Ostatnio rynki finansowe negatywnie zareagowały na obniżenie wieku emerytalnego.


Dla porównania wg stanu na 06 październik 2017 r. mniejsze odsetki płacą m.in. takie kraje jak:

 • Czechy :     1,342%
 • Niemcy :     0,465%
 • Norwegia : 1,639%
 • Litwa :        0,800%
 • Szwecja :    0,942%
 • Słowacja :   0,258%.

środa, 20 września 2017

Prawie 5 mld nadwyżki budżetowej - sierpień 2017


Po ośmiu miesiącach roku budżetowego 2017r. sytuacja finansów Polski wydaje się klarowna. Nie mniej jednak trzeba zwrócić uwagę na obniżenie wieku emerytalnego od października. Na koniec sierpnia (obowiązuje jeszcze wiek emerytalny 67 lat) dopłata do Funduszu Emerytalnego - Rentowego (rolnicy) wyniosła 10,7 mld zł, a do ZUS 25,5 mld zł. W ostatnim kwartale dofinansowanie z budżetu państwa będzie znacznie większe z powodu nawet 400 tysięcy nowych emerytów, którzy skorzystają z tzw. ustawy wiekowej. 

Jeśli chodzi o zwiększone dochody z podatku VAT, jednym z powodów jest zastosowanie efektu tzw. niskiej bazy. W grudniu 2016 r. MF hurtowo wypłacało zwroty, zamiast zwyczajowo w styczniu następnego roku. I tak dochody z podatku VAT w grudniu ub.r. wyniosły tylko 5,1 mld zł, a w styczniu 2017 r. aż 21,9 mld zł.


  Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2017 r.
  Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - sierpień 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 15,5% r/r.
  Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - sierpień 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:
  • dochody z podatku VAT były wyższe o 23,5% r/r (tj. ok. 20,3 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,1% r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 8,3% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 13,3% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł).  

poniedziałek, 4 września 2017

Wzrost wypadków śmiertelnych przy pracy.

W I półroczu 2017 roku aż 93 osoby uległy śmiertelnym wypadkom podczas wykonywania obowiązku pracy. Oznacza to wzrost o 13,4% w stosunku do ubiegłego półrocza.

Najwięcej w województwach:

 • dolnośląskim i wielkopolskim - po 12 osób
 • mazowieckim i śląskim - po 10 osób

Najczęstsze umiejscowienie urazu wypadków przy pracy to:

 • kończyny górne
 • kończyny dolne
 • głowa


Statystyczna karta wypadku wyniosła ogółem 39093 osoby i była o 0,4% niższa niż w I półroczu 2016 r. Z ogólnej liczby 38778 osób  wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim uległy (o 0,4% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku) 222 osoby – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 0,9% mniej), wypadkom śmiertelnym – 93 osoby (tj. o 13,4% więcej niż w I półroczu 2016 r.). (GUS)

środa, 31 maja 2017

PKB Polski w I kw. 2017 r. wzrósł o 1,1 k/k i 4,2% r/r, wyrównany sezonowo.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,1%.
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 0,5 %.
W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 1,0 %.
Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 3,4 %.
Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 2,0 %, podobnie w transporcie, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej spadek wartości dodanej wyniósł 4,6 %.
Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2017 r. wzrosła o 0,4 %.
Popyt krajowy w I kwartale 2017 r. wzrósł realnie o 1,7 %.
Spożycie ogółem w I kwartale 2017 r. wzrosło realnie o 1,1 %, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 1,4%.
Akumulacja w I kwartale 2017 r. zwiększyła się realnie o 3,0 %.
Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2017 r. zwiększyły się realnie o 0,3 %.

W I kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 4,1% i był wyższy od notowanego w IV kwartale 2016 r. (wzrost o 1,7%). Wpłynął na to wyższy niż w IV kwartale ubiegłego roku wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,9% (wobec 3,1%) oraz wzrost akumulacji brutto o 5,2% (wobec spadku o 1,6% w IV kwartale 2016 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,7% i było wyższe niż w IV kwartale 2016 r. (wzrost o 4,5%). Na wzrost akumulacji brutto w I kwartale br. wpłynął wzrost rzeczowych środków obrotowych przy, mniejszym niż w poprzednich kwartałach ubiegłego roku, spadku nakładów brutto na środki trwałe o 0,4 %. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,9 pkt. proc. (wobec +1,7 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.).
Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,2 pkt. proc. (wobec +2,2 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +3,0 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,2 pkt. proc. (odpowiednio w IV kwartale 2016 r: +2,2 pkt. proc. i 0,0 pkt. proc.). W I kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był neutralny (wobec -2,8 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.) co, przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+0,7 pkt. proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,7 pkt. proc. (wobec -0,5 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.). W I kwartale br. zanotowano niewielki pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,1 pkt. proc. wobec +0,8 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.

W I kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1 % w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,2 %.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,0%, w porównaniu z I kwartałem ub. roku. W stosunku do opublikowanego w dniu 16 maja 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla I kwartału 2017 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się. (GUS)


poniedziałek, 20 marca 2017

Rozwód z UE ?


Po co nam Polakom Unia Europejska? Najważniejszym argumentem jest brak wojen i konfliktów zbrojnych na terytorium państw należących do tej wspólnoty gospodarczej. Krytykowanie UE sugeruje na zapędy autorytarne lub działanie na rzecz Rosji.
Rozwód z UE będzie bardzo kosztowny dla Polski :
- brak funduszy europejskich; Polska dostała na czysto ponad 90 mld euro, a najwięcej stracą rolnicy i samorządy;


- zamknięcie granic i powrót kontroli paszportowej;
- powrót ceł na towary importowane, a co za tym idzie wyższe ceny;
- osłabienie złotego, przez co towary z zachodu wzrosną znacząco;
- załamanie polskiej gospodarki i ewentualne bankructwo;
- możliwy wariant grecki do kwadratu z obniżką rent i emerytur, a także pensji w budżetówce o 1/3;
- upadek polskiego eksportu; wg stanu na koniec 2016 r. 80% całego eksportu sprzedajemy do krajów UE, a importujemy 61% ( ministerstwo rozwoju ).
- możliwe wprowadzenie sankcji gospodarczych przez UE, bo łamanie praworządności przez obecny rząd i brak naszych przedstawicieli w strukturach unijnych, którzy broniliby polskiego interesu.

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Sprytna porównywarka walut


Jeśli szukacie w sieci miejsca, gdzie można szybko porównać ceny walut, możecie zajrzeć na stronę internetową strefawalut, gdzie widnieje zestawienie wielu kantorów internetowych. Są tam cyklicznie aktualizowane kursy walut obowiązujące w poszczególnych e-kantorach. Dodatkowym plusem okazuje się prosty w obsłudze kalkulator, który pozwala w łatwy sposób na znalezienie najtańszego serwisu wymiany interesującej nas waluty. Wystarczy w odpowiednie pola wpisać wysokość wymienianej kwoty, docelową walutę oraz nazwę banku.


https://strefawalut.pl/images/article/thumbnail_1474034737331_strefawalutlogo.png


piątek, 6 stycznia 2017

UE dała na ,,czysto" ponad 87 mld euro. Stan na listopad 2016 r.

Jest wiele opinii na temat członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Oprócz negatywnych, że sprowadzili lesbijki i geje, a także wymagają od rządzących przestrzegania praworządności i zasad demokracji, są także dużo ważniejsze i poważniejsze pozytywne opinie.

 Źródło: Ministerstwo Finansów, stan na koniec listopada 2016 r. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowe-polska-ue

Trwanie w UE gwarantuje pokój, ponieważ na terenie żadnego państwa UE nie jest prowadzony żaden konflikt zbrojny. Ponadto flaga UE wzorowana jest na wizerunku Matki Boskiej, która według jednej z interpretacji jest przedstawiona w Apokalipsie św. Jana na lazurowym tle, a jej głowę okala 12 gwiazd.

Polska otrzymała z UE od 1 maja 2004 r. do końca listopada 2016 r. 130,5 mld euro, z czego w ramach:
 1. polityki spójności: 82,5 mld euro;
 2. wspólnej polityki rolnej: 43,4 mld euro;
 3. instrumentu ,,Łącząc Europę" ( CEF ): 247 mln euro;
 4. funduszy migracyjnych: 139 mln euro;
 5. programów wspólnotowych: 798 mln euro.


Wpłaty do budżetu UE wyniosły 43,2 mld Euro. Wynik finansowy członkostwa Polski w UE na koniec listopada wyniósł + 87,1 mld euro. W przeliczeniu na złotówki po ostatnim kursie NBP wynoszącym 4,3766 x kwota dodatniego salda rozliczeń RP 87 136 698 675 euro = 381 362 475 421 zł, czyli 381,4 mld zł.

Polska finansowo zyskała na członkostwie w UE do końca listopada 2016 r. około 381 mld złotych.