środa, 28 grudnia 2016

Nowe środki na dofinansowanie szkoleń fizjoterapeutów - można startować


Plan Funduszu Pracy w roku 2017 przedstawia, że wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą wynieść maksymalnie 199 588 tys. zł.  Znalazły się również tam środki na szkolenia z dotacji unijnych dla fizjoterapeutów.

Dofinansowanie można otrzymać w celu kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
  • 80% kosztów przypadających na kształcenie ustawiczne 
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego (przedsiębiorca zatrudniający do 10 osób) 
W obu przypadkach obowiązuje zastrzeżenie, że na dofinansowaniu jest ustalony limit - nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:
  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
Nowo ogłoszone priorytety wydatkowania środków to:
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
To już kolejna tura środków, która sprzyja rozwojowi popularnych szkoleń dla fizjoterapeutów takich jak kursy dla fizjoterapeutów FDM, czy również popularnych szkoleń dla fizjoterapeutów Kinetic-Control .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz