piątek, 30 grudnia 2016

Skokowy wzrost inflacji. CPI za grudzień 0,8% r/r

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w grudniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku – o 0,8% (wskaźnik cen 100,8).

Ostatni raz roczna stopa inflacji w Polsce była w czerwcu 2014 r., a tu w grudniu od razu wzrost na poziom 0,8% r/r.Wśród przyczyn można wymienić: drożejący dolar, wyższe notowania ropy oraz podatki sektorowe wprowadzane przez PiS. Nie wiązałbym tego ze świętami, bo co roku w grudniu zawsze są.


środa, 28 grudnia 2016

Nowe środki na dofinansowanie szkoleń fizjoterapeutów - można startować


Plan Funduszu Pracy w roku 2017 przedstawia, że wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą wynieść maksymalnie 199 588 tys. zł.  Znalazły się również tam środki na szkolenia z dotacji unijnych dla fizjoterapeutów.

Dofinansowanie można otrzymać w celu kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
  • 80% kosztów przypadających na kształcenie ustawiczne 
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego (przedsiębiorca zatrudniający do 10 osób) 


środa, 21 grudnia 2016

Jakich dokumentów potrzebujesz by móc z miejsca podpisać umowę leasingu?


Otóż standardem jest funkcjonowanie, w zależności od firm leasingowej, skorzystanie z uproszczonej procedury leasingowej lub procedury pełnej – kiedy to wartość przedmiotu leasingu a także wiarygodność leasingobiorcy tego wymaga.
Procedura uproszczona wymaga dostarczenia:
  • wpisu do ewidencji lub w innych przypadkach KRS, koncesji, inne rejestrowe
  • umowa lub statut spółki – jeżeli leasingobiorca jest zarejestrowany jako spółka
  • REGON
  • NIP
  • w przypadku reprezentanta firmy  - dowód osobisty właściciela, współwłaścicieli, zarządu, osób upoważnionych do zawarcia umowy
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność, spółek cywilnych, spółek jawnych i innych, gdzie odpowiada się majątkiem prywatnym czasem konieczne jest też przesłanie dowodu współmałżonka/współmałżonków lub okazania dokumentu o rozdzielności majątkowej - nie każda firma wymaga
  • typowe rachunki dokument potwierdzające, że firma podjęła działalność, np. ostatni przelew do ZUS, dokument potwierdzający rejestrację w US (np. VAT-R, NIP-1, VAT-5, itp.) choć nie każda firma leasingowa wymaga tego typu dokumentów
  • wypełniony wniosek leasingowy z oświadczeniem o majątku prywatnym i/lub firmowym oraz o zadłużeniu (kredytach, leasingach), braku zaległości podatkowych i ZUS, przychodzie i dochodzie za ostatni rok i miesiąc 

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Żegnaj deflacjo! CPI 0% r/r i 0,1% m/m

Dla budżetu państwa to dobrze, bo wpływy z podatków będą większe. Natomiast dla obywateli szykują się chudsze portfele. Ostatni raz w Polsce inflacja była w czerwcu 2014 r., liczona do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Ceny żywności w listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem, podobnie jak w październiku br., wzrosły o 0,5%. Najbardziej podrożały tłuszcze zwierzęce (o 3,6%), głównie w wyniku wzrostu cen masła (o 3,8%). Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za warzywa (o 2,8%), ryż (o 1,0%) oraz artykuły w grupie „mleko, sery, jaja” (przeciętnie o 0,8%, w tym jaja – o 1,4%, sery i twarogi – o 1,2%, mleko – o 0,5%, a jogurty, śmietany, napoje i desery mleczne – o 0,2%).