niedziela, 9 października 2016

Bezrobocie wg powiatów na koniec sierpnia 2016


Najwyższe bezrobocie było na koniec sierpnia 2016 r. w n/w powiatach:
 1. szydłowiecki: 28,2% stopy bezrobocia;
 2. braniewski: 24,3%;
 3. kętrzyński: 23,6%;
 4. bartoszycki: 22,9%;
 5. łobeski: 22,9%.
Najmniejsze bezrobocie jest w następujących miastach na prawach powiatu:
 1. m. Poznań: 2,1% stopy bezrobocia;
 2. m. Sopot: 3,0%;
 3. m. Katowice: 3,0%;
 4. m. Warszawa: 3,1%;
 5. m. Wrocław: 3,2%;
 Natomiast w powiatach najniższe jest w:
 1. kępiński: 2,5% stopy bezrobocia;
 2. poznański: 2,5%;
 3. wrocławski: 3,1%;
 4. wolsztyński: 3,2%;
 5. warszawski zachodni: 3,6%.
Ogólnopolska stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec sierpnia wynosiła 8,5%, a bezrobotnych zarejestrowanych było około 1,35 mln.