poniedziałek, 8 sierpnia 2016

KNF ustanowiła komisarza w SKOK Wybrzeże, a na ich stronie bez zmian


To już 17 zarząd komisaryczny w SKOK-ach wprowadzony przez KNF. Z dniem 8 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże” w Gdańsku (SKOK Wybrzeże).
Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wybrzeże został powołany Pan Adam Stempniewski. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.


                             fot. kasawybrzeze.pl. 08.08.2016r. g.13:05

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy. Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Wybrzeże na koniec dnia poprzedzającego ustanowienie w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych. Źródło: KNF

1 komentarz:

  1. Oby tylko ze SKOKIEM nie skończyło się tak jak z Amber Gold swego czasu...

    OdpowiedzUsuń