wtorek, 31 maja 2016

W I kw. 2016r. w Polsce PKB spadł o 0,1% k/k i wzrósł 2,6% r/r

 W I kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) obniżył się realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, kiedy odnotowano wysoki wzrost i był wyższy niż przed rokiem o 2,6%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,0%, w porównaniu z I kwartałe m ub. roku. W stosunku do opublikowanego w dniu 13 maja 2016 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla I kwartału 2016 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się.


Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni =100,
ceny stałe przy roku odniesienia 2010). W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo zmniejszył się realnie o 0,1%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 0,4%. W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 1,1%. Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2016 r. zmniejszyła się realnie o 4,6%. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,2%, wartość dodana w transporcie wzrosła realnie o 1,1%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wzrost wartości dodanej wyniósł 5,1%. Źródło: GUS


wtorek, 17 maja 2016

Polak bogatszy od Greka wg parytetu siły nabywczej - MFW 2015r.

Statystyczny Polak w światowym rankingu jest na 44 miejscu pod względem zamożności wg MFW, na podstawie PKB na mieszkańca liczone parytetem siły nabywczej (kurs walutowy wyliczony w oparciu o porównanie cen sztywno ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach w tym samym czasie, wyrażonych w walutach tych krajów).

Dla przykładu wg Eurostatu zamożność Polaka w 2004r. wynosiła 49% średniej UE, a Greka 96%, w 2014r. było to odpowiednio 68% i 73%. Najnowsze dane MFW za 2015r. pokazują, że przegoniliśmy Greków.
 

PKB per capita wg danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (2015)
                         wg PSN                           w USD ( dolarach)