niedziela, 17 kwietnia 2016

W okresie I-II 2016r. eksport wzrósł o 4,1% r/r

W okresie styczeń – luty 2016r. eksport w PLN wzrósł o 4,1%, a import był wyższy o 3,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2015r.

Natomiast eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 30902,1 mln USD, a import 29458,0 mln USD (spadek odpowiednio o 5,2% i o 6,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 1444,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1228,9 mln USD).


Największym partnerem gospodarczym Polski są Niemcy z ponad 25% ( 25,65%) strukturą obrotów handlu zagranicznego.

Polacy najwięcej towarów sprzedają do:
  1. Niemiec
  2. Czech
  3. Wielkie Brytanii
 natomiast najwięcej kupują towarów z:
  1. Niemiec
  2. Chin
  3. Rosji


2 komentarze: