wtorek, 15 marca 2016

Prezydencki projekt ustawy frankowej gotową receptą na kryzys finansowy?

Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała skutki finansowe projektu ustawy frankowej na 275,4 mld zł w wariancie A, opracowany przez kancelarię prezydenta Dudy:
 1. obciążenie dla banków: 66,9 mld zł;
 2. obciążenie dla budżetu państwa ( wszyscy podatnicy) : 137,8 mld zł;
 3. obciążenie dla klientów banków : 70,7 mld zł  
Natomiast w wariancie B kwota ta wyniosłaby 325,6 mld zł  :
 1.  obciążenie dla banków: 103,4 mld zł;
 2.  obciążenie dla budżetu państwa ( wszyscy podatnicy) :144,3 mld zł;
 3.  obciążenie dla klientów banków : 77,9 mld zł;Ponadto od 2016r. działa już bankowy fundusz wsparcia kredytobiorców i przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

Ogólne zasady i warunki przyznawania, wypłacania i zwrotu Wsparcia
Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między kredytodawcą (tj. bankiem z którym zawarta jest umowa kredytowa) a kredytobiorcą.
Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie.
Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. 

Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia kredytobiorcy mogą składać, począwszy od 19 lutego 2016 roku, w placówkach banków, które udzieliły kredytów mieszkaniowych.

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 18 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a utrata pracy była jedynym warunkiem otrzymania wsparcia).
Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez kredytobiorcę, przy czym kwota wsparcia nie może być wyższa niż 1 500,00 zł. W przypadku kredytów udzielonych w walucie kwota maksymalnego wsparcia stanowi równowartość kwoty 1 500,00 zł przeliczonej wg kursu średniego NBP (z dnia z dnia zapadalności raty Kredytu mieszkaniowego, przypadającej zgodnie z harmonogramem spłat Kredytu mieszkaniowego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o udzielenie wsparcia). 

Szanowni Państwo,
każdemu klientowi korzystającemu z usługi kredytu mieszkaniowego obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przysługuje prawo skorzystania ze wsparcia ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) [dotyczy to kredytów udzielonych bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo Bank Rozwoju Budownictwa, którego zorganizowana część przedsiębiorstwa została przejęta przez BGK w 2002 roku].
Jeżeli po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami i warunkami przyznawania, wypłacania i zwrotu Wsparcia z FWK uważają Państwo, że kwalifikują się do otrzymania wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego na mocy ustawy, prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku o udzielenie wsparcia. Ponadto, prosimy o przygotowanie dokumentów potwierdzających status osoby bezrobotnej albo wysokość osiąganego dochodu, wskazanych tutaj.
Z uwagi na fakt, że BGK wycofał się z udzielania nowych kredytów osobom fizycznym, w celu zapewniania najwyższej jakości obsługi zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego i umówienia spotkania z pracownikiem banku. W przypadku ewentualnych wątpliwości dot. właściwej ścieżki postępowania zalecamy kontakt telefoniczny z BGK Linią lub kontakt z najbliższym oddziałem BGK – listę teleadresową oddziałów znajdą Państwo tutaj.
W przypadku zakwalifikowania Państwa do otrzymania wsparcia, w celu skorzystania z pomocy będą Państwo zobowiązani do zawarcia z BGK „umowy o udzielenie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego”.
Wszystkie pozostałe zasady i warunki przyznawania, wypłacania i zwrotu Wsparcia są tożsame z określonymi w ustawie i opisanymi powyżej w przypadku pozostałych banków kredytujących.

Link:  BGK

5 komentarzy:

 1. Na szczęście nie mam kredytu we frankach :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Każdy był przekonany o stabilności franka, a jednak nie jest tak kolorowo jak obiecywali. Moim zdaniem podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu w obcej walucie należało brać taką ewentualność pod uwagę. Jednak jeżeli Państwo chce pomóc to popieram takie działania.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W takim razie, idąc tym tropem, państwo powinno pomagać też innym kredytobiorcom :)

   Usuń
 3. według mnie nie ma czegoś takiego jak recepta na kryzys, każdy kryzys generuje inne warunki i problemy..

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja mam kredyt we frankach na nowe mieszkania we wroclaw i powiem szczerze to nie była dobra decyzja. Raty bywają zmienne i ciężko zaplanować budżet. W wakacje wyjeżdżam do pracy za granicę, żeby szybciej ten kredyt spłacić i mieć spokój na stare lata.

  OdpowiedzUsuń