środa, 30 marca 2016

Zysk NBP za 2015r. wyniósł ok. 8,4 mld zł

W ciągu ostatnich 10 lat NBP przekazał budżetowi państwa 31,4 mld zł, a w 2016r. przekaże aż ok. 8 mld zł (95% zysku). Czerwcowa extra wpłata Narodowego Banku Polskiego, niewątpliwie zasili program 500+. Ponadto na przestrzeni ostatniej dekady widać, że NBP nie zawsze wypracowywał zysk, a mediana (średnia) wynosi ok. 3 mld zł.

163 miliardów złotych ( 1,7 mld szt. banknotów i 15 mld szt. monet) jest to wartość pieniędzy w obiegu gotówkowym, czyli w kasach i portfelach Polaków, wg stanu na koniec 2015r. Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilny poziom cen, z celem inflacyjnym na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1%. Ostatni odczyt inflacji za luty 2016r. wyniósł -0,8% r/r, czyli mamy deflację i odchylenie od celu inflacyjnego NBP wynoszące 3,3%.


wtorek, 15 marca 2016

Prezydencki projekt ustawy frankowej gotową receptą na kryzys finansowy?

Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała skutki finansowe projektu ustawy frankowej na 275,4 mld zł w wariancie A, opracowany przez kancelarię prezydenta Dudy:
  1. obciążenie dla banków: 66,9 mld zł;
  2. obciążenie dla budżetu państwa ( wszyscy podatnicy) : 137,8 mld zł;
  3. obciążenie dla klientów banków : 70,7 mld zł  
Natomiast w wariancie B kwota ta wyniosłaby 325,6 mld zł  :
  1.  obciążenie dla banków: 103,4 mld zł;
  2.  obciążenie dla budżetu państwa ( wszyscy podatnicy) :144,3 mld zł;
  3.  obciążenie dla klientów banków : 77,9 mld zł;

poniedziałek, 14 marca 2016

Zysk netto banków w styczniu 2016r. spadł o 11,3% r/r, za 2015r. spadł aż o 27,8% r/r.

Dane, które przestawiła Komisja Nadzoru Finansowego za styczeń 2016r., nie uwzględniają jeszcze podatku od aktywów obowiązującego od lutego br. Wynik sektora bankowego za styczeń 2016r. wyniósł 1,176 mld zł wobec 1,325 mld zł rok wcześniej, czyli był mniejszy o 149 mln zł. Zysk za cały 2015r. był na poziomie 11,462 mld zł i wobec wyniku sektora bankowego za 2014r.: 15,877 mld zł, był niższy aż o 4,415 mld zł.

Natomiast oddziały instytucji kredytowych, tzw. parabanki w styczniu 2016r. osiągnęły zysk netto w wysokości 26,7 mln zł, a rok temu 20,8 mln zł. Natomiast zysk za cały 2015r. wyniósł 352,5 mln zł w porównaniu do 183,7 mln zł w 2014r.

Wniosek nasuwa się taki, że instytucjom kredytowym wzrasta zyskowność w porównaniu do banków. Głównymi powodami są zwiększone składki banków na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w związku z upadłymi kilkoma  SKOK-ami i Bankiem Spółdzielczym w Wołominie, a także od stycznia br. opłatami do funduszu wsparcia dla kredytobiorców mieszkaniowych.