czwartek, 11 lutego 2016

Czy BOŚ będzie pierwszą ofiarą ustawy bankowej?

Na obecną chwilę za wcześnie, aby stawiać takie stwierdzenie. Nie mniej jednak wyniki finansowe za 2015 rok ( -12 mln zł), kiedy jeszcze nie obowiązywał podatek od aktywów w wysokości 0,44%, pokazują trudną sytuację finansową banku. Z drugiej strony, wprowadzenie programu naprawczego przez zarząd banku, zwalnia z daniny podatku bankowego.
Dla przykładu podatek bankowy na Węgrzech był rekordowy i wynosił nawet 0,53% aktywów. Od 2016 r. obniżono skalę do 0,15%, przy progu 50 mld HUF i 0,24% powyżej. Ponadto rząd Węgier ogłosił dalsze obniżanie podatku bankowego w 2017 roku. Główny powód, to obniżenie akcji kredytowej, a także przerzucenie części kosztów na klientów.