czwartek, 21 stycznia 2016

Ranking zanieczyszczonych miast i aglomeracji pyłem PM2,5

Najbardziej zanieczyszczone polskie miasta i aglomeracje powyżej 100 tysięcy mieszkańców pyłem PM2,5 to:
  • aglomeracja krakowska
  • miasto Bielsko -Biała
  • aglomeracja rybnicko - jastrzębska
  • aglomeracja górnośląska
  • miasto Częstochowa
Najmniej:
  • miasto Koszalin
  • aglomeracja szczecińska
  • miasto Gorzów Wlkp.
  • aglomeracja trójmiejska
  • aglomeracja bydgoska


Pył PM2,5 – cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Bardziej niebezpieczny od pyłu PM10, ponieważ ma zdolność przenikania przez pęcherzyki płucne, dostając się do krwiobiegu. Powoduje ogólne osłabienie układu oddechowego zwiększając zachorowalność na astmę, alergię, POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc). Wpływa szkodliwie na układ krwionośny przyczyniając się do wzrostu liczby arytmii oraz zawałów serca. http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/raporty-o-stanie-srodowiska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz