piątek, 30 grudnia 2016

Skokowy wzrost inflacji. CPI za grudzień 0,8% r/r

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w grudniu 2016 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku – o 0,8% (wskaźnik cen 100,8).

Ostatni raz roczna stopa inflacji w Polsce była w czerwcu 2014 r., a tu w grudniu od razu wzrost na poziom 0,8% r/r.Wśród przyczyn można wymienić: drożejący dolar, wyższe notowania ropy oraz podatki sektorowe wprowadzane przez PiS. Nie wiązałbym tego ze świętami, bo co roku w grudniu zawsze są.


środa, 28 grudnia 2016

Nowe środki na dofinansowanie szkoleń fizjoterapeutów - można startować


Plan Funduszu Pracy w roku 2017 przedstawia, że wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą wynieść maksymalnie 199 588 tys. zł.  Znalazły się również tam środki na szkolenia z dotacji unijnych dla fizjoterapeutów.

Dofinansowanie można otrzymać w celu kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
 • 80% kosztów przypadających na kształcenie ustawiczne 
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego (przedsiębiorca zatrudniający do 10 osób) 


środa, 21 grudnia 2016

Jakich dokumentów potrzebujesz by móc z miejsca podpisać umowę leasingu?


Otóż standardem jest funkcjonowanie, w zależności od firm leasingowej, skorzystanie z uproszczonej procedury leasingowej lub procedury pełnej – kiedy to wartość przedmiotu leasingu a także wiarygodność leasingobiorcy tego wymaga.
Procedura uproszczona wymaga dostarczenia:
 • wpisu do ewidencji lub w innych przypadkach KRS, koncesji, inne rejestrowe
 • umowa lub statut spółki – jeżeli leasingobiorca jest zarejestrowany jako spółka
 • REGON
 • NIP
 • w przypadku reprezentanta firmy  - dowód osobisty właściciela, współwłaścicieli, zarządu, osób upoważnionych do zawarcia umowy
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność, spółek cywilnych, spółek jawnych i innych, gdzie odpowiada się majątkiem prywatnym czasem konieczne jest też przesłanie dowodu współmałżonka/współmałżonków lub okazania dokumentu o rozdzielności majątkowej - nie każda firma wymaga
 • typowe rachunki dokument potwierdzające, że firma podjęła działalność, np. ostatni przelew do ZUS, dokument potwierdzający rejestrację w US (np. VAT-R, NIP-1, VAT-5, itp.) choć nie każda firma leasingowa wymaga tego typu dokumentów
 • wypełniony wniosek leasingowy z oświadczeniem o majątku prywatnym i/lub firmowym oraz o zadłużeniu (kredytach, leasingach), braku zaległości podatkowych i ZUS, przychodzie i dochodzie za ostatni rok i miesiąc 

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Żegnaj deflacjo! CPI 0% r/r i 0,1% m/m

Dla budżetu państwa to dobrze, bo wpływy z podatków będą większe. Natomiast dla obywateli szykują się chudsze portfele. Ostatni raz w Polsce inflacja była w czerwcu 2014 r., liczona do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Ceny żywności w listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem, podobnie jak w październiku br., wzrosły o 0,5%. Najbardziej podrożały tłuszcze zwierzęce (o 3,6%), głównie w wyniku wzrostu cen masła (o 3,8%). Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za warzywa (o 2,8%), ryż (o 1,0%) oraz artykuły w grupie „mleko, sery, jaja” (przeciętnie o 0,8%, w tym jaja – o 1,4%, sery i twarogi – o 1,2%, mleko – o 0,5%, a jogurty, śmietany, napoje i desery mleczne – o 0,2%). 

niedziela, 9 października 2016

Bezrobocie wg powiatów na koniec sierpnia 2016


Najwyższe bezrobocie było na koniec sierpnia 2016 r. w n/w powiatach:
 1. szydłowiecki: 28,2% stopy bezrobocia;
 2. braniewski: 24,3%;
 3. kętrzyński: 23,6%;
 4. bartoszycki: 22,9%;
 5. łobeski: 22,9%.
Najmniejsze bezrobocie jest w następujących miastach na prawach powiatu:
 1. m. Poznań: 2,1% stopy bezrobocia;
 2. m. Sopot: 3,0%;
 3. m. Katowice: 3,0%;
 4. m. Warszawa: 3,1%;
 5. m. Wrocław: 3,2%;
 Natomiast w powiatach najniższe jest w:
 1. kępiński: 2,5% stopy bezrobocia;
 2. poznański: 2,5%;
 3. wrocławski: 3,1%;
 4. wolsztyński: 3,2%;
 5. warszawski zachodni: 3,6%.
Ogólnopolska stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec sierpnia wynosiła 8,5%, a bezrobotnych zarejestrowanych było około 1,35 mln.
piątek, 12 sierpnia 2016

Wzrost gospodarczy poniżej oczekiwań. Minimalny efekt programu 500+

 Założenia ministerstwa finansów odnośnie PKB Polski na poziomie 3,8%, na obecną chwilę mijają się z celem. Za I półrocze 2016 r. średni wzrost gospodarczy to 2,8% r/r. Osiągniecie celu wzrostu gospodarczego wymagałoby znaczącego przyśpieszenia do 4,8% w drugim półroczu, co przy obecnej sytuacji gospodarczo - politycznej wydaje się nierealne.

W II kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,0%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

KNF ustanowiła komisarza w SKOK Wybrzeże, a na ich stronie bez zmian


To już 17 zarząd komisaryczny w SKOK-ach wprowadzony przez KNF. Z dniem 8 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże” w Gdańsku (SKOK Wybrzeże).
Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wybrzeże został powołany Pan Adam Stempniewski. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.


                             fot. kasawybrzeze.pl. 08.08.2016r. g.13:05

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy. Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Wybrzeże na koniec dnia poprzedzającego ustanowienie w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych. Źródło: KNF

sobota, 9 lipca 2016

UE w 2015 r. odnotowała ubytek naturalny i jednocześnie przyrost rzeczywisty do 510,1 mln

 Na koniec 2015 r. liczba ludności UE wzrosła do 510,1 miliona osób z 508,3 mln, pomimo ubytku naturalnego o 135,2 tysiąca ludzi. W 2015 r. na terenie państw UE urodziło się prawie 5,1 mln dzieci, podczas gdy zgonów było ponad 5,2 mln. W ubiegłym roku prawie 2 mln imigrantów zwiększyło populację UE o 3,5%.

Największy przyrost naturalny w UE:
 1. Irlandia: +7,7%
 2. Cypr: 3,9%
 3. Luksemburg: 3,7%
 4. Francja: +3%
 5. Wielka Brytania: 2,7%

wtorek, 28 czerwca 2016

Za 30 lat w Polsce przewaga ,,staruszków"?

Prognoza GUS-u jest przerażająca w wielu aspektach życia rodzinnego i ekonomicznego. Podstawowy problem jaki widzę, to niewydolny w obecnym kształcie system emerytalno - rentowy. Emerytury jeżeli w ogóle będą , to w wysokości mniejszej niż głodowe i co najwyżej na sam chleb. Osobom starszym zostanie nadzieja, że zaopiekują się nimi ich dzieci lub państwo otwierając masowo domy opieki dla osób starszych dotowane z budżetu państwa. Dlatego też, powinno się jeszcze na etapie wieku produkcyjnego pomyśleć o różnych formach inwestowania kapitałowego: lokaty, fundusze emerytalne, akcje, obligacje, ziemia czy złoto.    

W 2012 r. po raz pierwszy po roku 2002, zmniejszyła się liczba osób w wieku 25 – 34 lat. W 2014 r. liczebność tej grupy wieku spadła już o blisko 100 tys. Według prognozy ludności do 2050 r. ubytek grupy osób w tym wieku będzie najsilniejszy pod koniec obecnej dekady i wyniesie około 200 tys. w skali roku. W 2019 r. liczba osób w wieku 25 – 34 lata będzie mniej więcej zbliżona do tej z 2002 r.

Począwszy od 2026 r. rozpocznie się gwałtowny wzrost liczby osób w wieku 80 lat i więcej. Jest to związane z wchodzeniem w wiek późnej starości bardzo licznych roczników urodzonych pomiędzy końcem drugiej wojny światowej, a początkiem lat sześćdziesiątych.


sobota, 25 czerwca 2016

Ogłoszenie wyników konkursu z goldsaver

Dziękuję za udział w konkursie ,,Wygraj srebrną monetę z goldsaver".


Prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania nr 1 i 2 oraz kreatywnej na pytanie nr 3 udzieliła Kasia Najda:

 1. Ile gram złota jest w jednej uncji?
 2. Która mennica stanowi filar grupy Goldenmark? 
 3. Jaka była Twoja najlepsza inwestycja? 
Nagroda w postaci srebrnej monety, zostanie wysłana na dane adresowe (adres do wysyłki i numer telefonu dla kuriera) podany na e-mail: stylusbond@gmail.com

Goldenmark Center Sp. z o.o.wyśle zwycięzcy nagrodę pocztą kurierską w terminie
30 dni od dnia otrzymania danych adresowych.
 
 

wtorek, 14 czerwca 2016

Wygraj srebrną monetę z goldsaver

Od 1969r. inwestycja w fizyczne złoto przyniosła zysk ponad 2800%. Żadne papierowe waluty świata nie dają tak wysokiej stopy zwrotu, jak ten złoty kruszec. 
47 lat temu uncja złota wyceniana była na 35 dolarów, obecnie około1290 USD. Główne surowce na świecie notowane są w dolarach i do tej ceny musimy doliczyć dynamiczny kurs walutowy na parze USD/PLN.  
Ponadto fizyczne złoto jest odporne na kryzysy gospodarcze i zawirowania polityczno -wojenne. Broni również naszych oszczędności przed hiper inflacją, która ostatnio miała miejsce w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ceny tak szybko rosły, że ci co trzymali oszczędności w gotówce, praktycznie stracili wszystko. 

Za 31,1 gr. złota musimy obecnie zapłacić około 5500 zł. Wydatek dość wysoki dla niektórych osób i tu z pomocą przychodzi serwis internetowy goldsaver, który oferuje zostanie posiadaczem 1-uncjowej sztabki złota, bez wydawania jednorazowo większej kwoty. GoldSaver jest nowoczesnym sklepem internetowym, który ułatwia systematyczne oszczędzanie. Kupujesz i gromadzisz na swoim koncie fizyczne złoto, po czym odbierasz je w postaci 1 uncjowych sztabek, po każdym uzbieraniu 31,1 grama (1 uncja) złota. Każda wpłata oznacza zakup fizycznego złota, który każdorazowo potwierdzany jest dowodem zakupu - fakturą, a na koncie zalogowanego w serwisie użytkownika po transakcji pojawia się informacja o ilości posiadanego złota. W przypadku, gdy chcemy zrezygnować w trakcie gromadzenia sztabki złota, sklep daje nam możliwość odsprzedaży złota w dowolnym momencie. 


Dla czytelników mojego bloga wraz z firmą goldsaver.pl proponujemy konkurs, w którym nagrodą jest srebrna moneta lokacyjna, widoczna na zdjęciu poniżej.
Konkurs będzie trwał od 14 do 24 czerwca 2016r. 
Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe w komentarzach pod postem oraz zapoznaniu z regulaminem konkursu. Pytania są następujące:

 1. Ile gram złota jest w jednej uncji?
 2. Która mennica stanowi filar grupy Goldenmark? 
 3. Jaka była Twoja najlepsza inwestycja? 


Zwycięży osoba, która w komentarzu pod postem udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na 3 pytanie i poprawnie odpowie na pytania nr 1 i 2. 
Zwycięzcę konkursu ogłoszę najpóźniej do dwóch dni od zakończenia konkursu w osobnym wpisie. 
Osoba, która wygra srebrną monetę lokacyjną, zobowiązana będzie podać dane kontaktowe (adres do wysyłki i numer telefonu dla kuriera) na e-mail stylusbond@gmail.com, co jest niezbędne do wysłania nagrody.

Regulamin konkursu: http://goldsaver.projekty-nuorder.pl/Goldsaver_regulamin%20konkursu.pdf


wtorek, 31 maja 2016

W I kw. 2016r. w Polsce PKB spadł o 0,1% k/k i wzrósł 2,6% r/r

 W I kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) obniżył się realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, kiedy odnotowano wysoki wzrost i był wyższy niż przed rokiem o 2,6%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,0%, w porównaniu z I kwartałe m ub. roku. W stosunku do opublikowanego w dniu 13 maja 2016 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla I kwartału 2016 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się.


Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni =100,
ceny stałe przy roku odniesienia 2010). W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo zmniejszył się realnie o 0,1%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 0,4%. W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2016 r. wzrosła realnie o 1,1%. Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2016 r. zmniejszyła się realnie o 4,6%. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,2%, wartość dodana w transporcie wzrosła realnie o 1,1%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wzrost wartości dodanej wyniósł 5,1%. Źródło: GUS


wtorek, 17 maja 2016

Polak bogatszy od Greka wg parytetu siły nabywczej - MFW 2015r.

Statystyczny Polak w światowym rankingu jest na 44 miejscu pod względem zamożności wg MFW, na podstawie PKB na mieszkańca liczone parytetem siły nabywczej (kurs walutowy wyliczony w oparciu o porównanie cen sztywno ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach w tym samym czasie, wyrażonych w walutach tych krajów).

Dla przykładu wg Eurostatu zamożność Polaka w 2004r. wynosiła 49% średniej UE, a Greka 96%, w 2014r. było to odpowiednio 68% i 73%. Najnowsze dane MFW za 2015r. pokazują, że przegoniliśmy Greków.
 

PKB per capita wg danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (2015)
                         wg PSN                           w USD ( dolarach)


piątek, 29 kwietnia 2016

Jedna stawka podatku VAT, CIT i PIT: 17% - bez reguł

Dwa wyjątki tworzą regułę, dlatego też wyjątek może być tylko jeden. Tak samo, jak każdy człowiek jest oryginalny
Tworzenie w ordynacji podatkowej licznych wyjątków i zwolnień podatkowych, bardzo komplikuje prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto faworyzuje pewne grupy społeczne, względem innych. Często bywa również, że politycy chcą spełnić swoje obietnice wyborcze lub ,,kupić" poparcie polityczne.

Różnorodność stawek VAT, PIT i CIT daje pole do różnego rodzaju wyłudzeń (dotyczy to głównie podatku VAT), a także do sztucznego obniżania podatku PIT. Przykładowo niektórzy sportowcy ,,dobrze" zarabiający zamiast płacić 32% podatek PIT, zakładają jednoosobowe firmy i płacą 19% CIT. Najlepsze efekty fiskalne, a także warunki do prowadzenia działalności gospodarczej osiąga się przez proste, jednolite i proporcjonalne podatki, które również do minimum ograniczają szarą strefę. Liczne wyjątki, które tworzą regułą utrudniają ściągalność podatków. I tak powinno być, że przypadku jednej stawki podatku PIT dla wszystkich 17%, dana jest tylko co najwyżej jedna możliwość odliczenia podatkowego. Analogicznie też powinno być tak z podatkiem VAT i przede wszystkim ZUS - jednakowa stawka dla wszystkich, co niewątpliwie spowodowałoby jej znaczne obniżenie. Natomiast zbyt wysokie podatki, powodują ucieczkę podatników do rajów podatkowych.

Największe dochody podatkowe osiągają państwa z prostymi podatkami. 
Bez wyjątków i różnego rodzaju zwolnień podatkowych, które to rozwijają nie gospodarkę, a szarą strefę.

czwartek, 28 kwietnia 2016

Porównywarka e-kantorów kantorbox.pl

Obecnie w internecie jest dostępnych wiele kantorów internetowych, a także platform wymiany bezpośredniej. Zamiast szukać w google i porównywać, mamy możliwość na jednej stronie internetowej sprawdzić, który kantor czy platforma P2P oferuje na daną chwilę przykładowo najniższą cenę sprzedaży 1000 euro.
Takie możliwości posiada porównywarka Kantorbox, w której zestawiono kursy walut zarówno z e-kantorów, jak i platform bezpośredniej wymiany pomiędzy użytkownikami. Ponadto wyróżnia się na rynku profesjonalizmem wykonania, dostosowaniem strony do urządzeń mobilnych, ale przede wszystkim, w przeciwieństwie do innych zestawień, daje możliwość szerszego porównania ze sobą platform walutowych niż tylko z punktu widzenia samych kursów.

Kursy wymiany walut zaprezentowane na stronie pochodzą bezpośrednio z tabel kursowych e-kantorów oraz platform wymiany społecznościowej. Informacje te są aktualizowane na bieżąco. Dane w rankingu są zweryfikowane na możliwość wystąpienia progów walutowych, dlatego zestawienie przedstawia kursy zmodyfikowane, aby odpowiadały średniej wynoszącej 1000 jednostek.

Kantory online biorą swoje kursy z rynku forex, na którym wymieniają walutę, natomiast na platformach wymiany o kursie decydują wymieniający poprzez składane oferty.

Kantory internetowe to przedsiębiorstwa zajmujące się kupnem i sprzedażą waluty. Natomiast platformy wymiany społecznościowej różnią się tym od kantorów online, iż pełnią jedynie funkcję pośrednika, który aranżuje i przeprowadza wymianę bezpośrednio między dwoma stronami, których oferty są do siebie komplementarne.


niedziela, 17 kwietnia 2016

W okresie I-II 2016r. eksport wzrósł o 4,1% r/r

W okresie styczeń – luty 2016r. eksport w PLN wzrósł o 4,1%, a import był wyższy o 3,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2015r.

Natomiast eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 30902,1 mln USD, a import 29458,0 mln USD (spadek odpowiednio o 5,2% i o 6,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 1444,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1228,9 mln USD).


Największym partnerem gospodarczym Polski są Niemcy z ponad 25% ( 25,65%) strukturą obrotów handlu zagranicznego.

Polacy najwięcej towarów sprzedają do:
 1. Niemiec
 2. Czech
 3. Wielkie Brytanii
 natomiast najwięcej kupują towarów z:
 1. Niemiec
 2. Chin
 3. Rosji


środa, 6 kwietnia 2016

Rkantor – internetowy kantor wymiany walut online


Internetowe kantory walut podobnie jak bankowość elektroniczna, cechują się niższymi kosztami działalności, a co za tym idzie niższymi opłatami. Dlatego też, gdy zachodzi potrzeba waluty euro lub dolara, np. na wakacyjny wyjazd, warto założyć bezpłatnie konto w internetowym kantorze wymiany walut. Wymiana walut online tym różni się od usługi stacjonarnej, że możemy dużo taniej zakupić potrzebną walutę niż w tradycyjnym kantorze, a w niektórych przypadkach nawet wymienić po średnim kursie, czyli bez prowizji, tzw. spreadu. Z taką promocją wychodzi do klientów Raiffeisen Bank.Obecnie waluty mają spread około 2 groszy. Dzięki połączeniu dwóch promocji możemy załatwić sobie wymianę aż 1500 jednostek waluty po kursie średnim – bez spreadu!

środa, 30 marca 2016

Zysk NBP za 2015r. wyniósł ok. 8,4 mld zł

W ciągu ostatnich 10 lat NBP przekazał budżetowi państwa 31,4 mld zł, a w 2016r. przekaże aż ok. 8 mld zł (95% zysku). Czerwcowa extra wpłata Narodowego Banku Polskiego, niewątpliwie zasili program 500+. Ponadto na przestrzeni ostatniej dekady widać, że NBP nie zawsze wypracowywał zysk, a mediana (średnia) wynosi ok. 3 mld zł.

163 miliardów złotych ( 1,7 mld szt. banknotów i 15 mld szt. monet) jest to wartość pieniędzy w obiegu gotówkowym, czyli w kasach i portfelach Polaków, wg stanu na koniec 2015r. Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilny poziom cen, z celem inflacyjnym na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1%. Ostatni odczyt inflacji za luty 2016r. wyniósł -0,8% r/r, czyli mamy deflację i odchylenie od celu inflacyjnego NBP wynoszące 3,3%.


wtorek, 15 marca 2016

Prezydencki projekt ustawy frankowej gotową receptą na kryzys finansowy?

Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała skutki finansowe projektu ustawy frankowej na 275,4 mld zł w wariancie A, opracowany przez kancelarię prezydenta Dudy:
 1. obciążenie dla banków: 66,9 mld zł;
 2. obciążenie dla budżetu państwa ( wszyscy podatnicy) : 137,8 mld zł;
 3. obciążenie dla klientów banków : 70,7 mld zł  
Natomiast w wariancie B kwota ta wyniosłaby 325,6 mld zł  :
 1.  obciążenie dla banków: 103,4 mld zł;
 2.  obciążenie dla budżetu państwa ( wszyscy podatnicy) :144,3 mld zł;
 3.  obciążenie dla klientów banków : 77,9 mld zł;

poniedziałek, 14 marca 2016

Zysk netto banków w styczniu 2016r. spadł o 11,3% r/r, za 2015r. spadł aż o 27,8% r/r.

Dane, które przestawiła Komisja Nadzoru Finansowego za styczeń 2016r., nie uwzględniają jeszcze podatku od aktywów obowiązującego od lutego br. Wynik sektora bankowego za styczeń 2016r. wyniósł 1,176 mld zł wobec 1,325 mld zł rok wcześniej, czyli był mniejszy o 149 mln zł. Zysk za cały 2015r. był na poziomie 11,462 mld zł i wobec wyniku sektora bankowego za 2014r.: 15,877 mld zł, był niższy aż o 4,415 mld zł.

Natomiast oddziały instytucji kredytowych, tzw. parabanki w styczniu 2016r. osiągnęły zysk netto w wysokości 26,7 mln zł, a rok temu 20,8 mln zł. Natomiast zysk za cały 2015r. wyniósł 352,5 mln zł w porównaniu do 183,7 mln zł w 2014r.

Wniosek nasuwa się taki, że instytucjom kredytowym wzrasta zyskowność w porównaniu do banków. Głównymi powodami są zwiększone składki banków na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w związku z upadłymi kilkoma  SKOK-ami i Bankiem Spółdzielczym w Wołominie, a także od stycznia br. opłatami do funduszu wsparcia dla kredytobiorców mieszkaniowych.czwartek, 11 lutego 2016

Czy BOŚ będzie pierwszą ofiarą ustawy bankowej?

Na obecną chwilę za wcześnie, aby stawiać takie stwierdzenie. Nie mniej jednak wyniki finansowe za 2015 rok ( -12 mln zł), kiedy jeszcze nie obowiązywał podatek od aktywów w wysokości 0,44%, pokazują trudną sytuację finansową banku. Z drugiej strony, wprowadzenie programu naprawczego przez zarząd banku, zwalnia z daniny podatku bankowego.
Dla przykładu podatek bankowy na Węgrzech był rekordowy i wynosił nawet 0,53% aktywów. Od 2016 r. obniżono skalę do 0,15%, przy progu 50 mld HUF i 0,24% powyżej. Ponadto rząd Węgier ogłosił dalsze obniżanie podatku bankowego w 2017 roku. Główny powód, to obniżenie akcji kredytowej, a także przerzucenie części kosztów na klientów.
czwartek, 28 stycznia 2016

Przejęcie SKOK Wyszyńskiego przez Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła w dniu 26 stycznia 2016 r. decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni (SKOK Wyszyńskiego) przez Alior Bank SA.

Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Wyszyńskiego.


Z dniem 10 lipca 2015 r. KNF ustanowiła w SKOK Wyszyńskiego zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Wyszyńskiego wykazywała na dzień 9 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 48,3 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 40,7%, co oznacza głęboką niewypłacalność. Suma straty netto oraz straty z lat ubiegłych wynosiła (-) 43 mln złotych. Dział wsparcia sprzedaży został przeniesiony w 2013 r. do nowoutworzonej spółki, co jednorazowo wpłynęło na wynik finansowy SKOK Wyszyńskiego za 2013 r., ale w kolejnych latach przełożyło się na wzrost kosztów usług obcych.

W dniu 17 grudnia 2015 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (Kasa Krajowa) poinformowała KNF o odmowie udzielenia SKOK Wyszyńskiego pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Wyszyńskiego.

W dniu 5 stycznia 2016 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Wyszyńskiego w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Wyszyńskiego przez bank. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Wyszyńskiego, KNF poinformowała, że do dnia 18 stycznia 2016 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Wyszyńskiego.

Czy do Europy zawitało Średniowiecze?

Z momentem przyjęcia około miliona uchodźców z wyznaniem islamu, można teoretycznie powiedzieć, że do Europy częściowo wróciło Średniowiecze. Według islamu ( początek n.e. 622 r., miesiąc trwa wg kalendarza księżycowego 29-30 dni, rok 12 miesięcy) obecnie mamy rok 1437 , a Średniowiecze w Europie trwało do 1492 roku, tj. do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Rok w kalendarzu islamskim jest o około 11 dni krótszy od powszechnego kalendarza gregoriańskiego. Natomiast UE proponowała Polsce do 10 tysięcy euro za przyjęcie uchodźcy z Bliskiego Wschodu.

W Niemczech seks dozwolony jest za obopólną zgodą od 14 lat. Dla przykładu w Arabii Saudyjskiej nie ma limitu wieku, a w krajach: Nigeria, Argentyna, Tajlandia, Japonia, Korea Południowa wiek zgody wynosi 13 lat. W Polsce natomiast po ukończeniu 15 lat. (wikipedia)

fot. konserwatywnie

sobota, 23 stycznia 2016

W Polsce obniżenie o 22% płacy minimalnej jak w Grecji?


Nadmierny deficyt budżetowy, nieprzyjazny klimat dla firm i przedsiębiorców, zwłaszcza tych z zagranicy, przesadny socjal, ustawa frankowa, a także obniżenie wieku emerytalnego mogą doprowadzić do czasowej niewypłacalności (bankructwa) Polski i wtedy wkracza, jak w Grecji, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Za pomoc finansową oczekuje reform gospodarczych ograniczających wydatki. Pod młotek idą wtedy m.in. : emerytury i renty w dół do 30%, niższa płaca minimalna o 22%, wyższy i jednakowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, ograniczenie przywilejów pracowniczych, socjalnych i związkowych.

 Od stycznia 2016 r. płaca minimalna w Polsce wynosi 1850 zł brutto, na rękę około 1355 zł. Gdybyśmy poszli w ślady Grecji - oby nie, to pensja minimalna wyniosłaby 1443 zł brutto, netto ( na rękę) około 1041zł.

Parytet siły nabywczej służy do przeliczania walut w taki sposób, aby ustalić ich realną wartość (ilość dóbr i usług, którą można zakupić za określoną jednostkę pieniężną). Obliczenia dokonuje się na podstawie danych o zbiorczych cenach listy produktów i usług porównywalnych oraz reprezentatywnych dla analizowanych krajów.

czwartek, 21 stycznia 2016

Ranking zanieczyszczonych miast i aglomeracji pyłem PM2,5

Najbardziej zanieczyszczone polskie miasta i aglomeracje powyżej 100 tysięcy mieszkańców pyłem PM2,5 to:
 • aglomeracja krakowska
 • miasto Bielsko -Biała
 • aglomeracja rybnicko - jastrzębska
 • aglomeracja górnośląska
 • miasto Częstochowa
Najmniej:
 • miasto Koszalin
 • aglomeracja szczecińska
 • miasto Gorzów Wlkp.
 • aglomeracja trójmiejska
 • aglomeracja bydgoska

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Polskie obligacje jednak mniej wiarygodne po obniżce ratingu przez S&P

Według agencji ratingowej Standard & Poor's ocena wiarygodności kredytowej Polski, została obniżona do BBB+ z perspektywą negatywną, głównie z powodu politycznych decyzji rządu PiS i zrównana z taki krajami jak:
 • Aruba
 • Islandia
 • Malta
 • Meksyk
 • Oman
 • Peru
 • Hiszpania
 • Tajlandia
Rating na poziomie BBB oznacza wystarczającą zdolność do regulowania zobowiązań kredytowych, przy jednocześnie większej podatności dłużnika na pogarszające się warunki gospodarcze.

fot. investing 18.01.2016 r.

wtorek, 5 stycznia 2016

Polsce grozi 4 mld zł kary rocznie za smog. Sprawa w Trybunale Sprawiedliwości UE

W dniu 10 grudnia 2015 r.  Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce, za długotrwałe łamanie norm jakości powietrza, zapisanych w Dyrektywie 2008/50/KE.
Chodzi o stężenia pyłu zawieszonego PM10, dla którego normy są przekraczane na terenie niemal całego kraju – w 2014 roku na 46 stref monitoringu jakości powietrza w jedynie 4 strefach normy te zostały dotrzymane. Jako główne źródło zanieczyszczenia Komisja podaje niską emisję – a więc emisję z domowych kotłów i pieców na węgiel i drewno.
Taka decyzja Komisji Europejskiej nie dziwi. Polska, obok Bułgarii, ma najbardziej zanieczyszczone powietrze pyłem zawieszonym w całej Unii Europejskiej, a normy w zakresie jakości powietrza łamane są od czasu wejścia ich w życie, a więc od 10 lat. Na dziesięć miast o najwyższej liczbie dni, kiedy dzienna norma dla pyłu PM10 została przekroczona, aż 6 to miasta z Polski.  Głównym źródłem pyłu zawieszonego jest emisja z domowych kotłów i pieców na węgiel i drewno – odpowiadają one za 52% emisji (za 26% odpowiada przemysł i energetyka, a za 10% transport drogowy) [1]. Jeśli Trybunał przychyli się do skargi Komisji, Polska może zacząć płacić bardzo wysokie kary, nawet 4 mld zł [2], do czasu aż jakość powietrza nie ulegnie poprawie.


UOKiK ostrzega: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, oferty.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl

UOKiK ostrzega: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, oferty.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl – te strony prowadzone przez przedsiębiorcę Tomasza Braniewskiego mogą powodować znaczne straty dla klientów. To pierwszy przypadek, w którym Urząd korzysta z ostrzeżenia konsumenckiego.