czwartek, 13 sierpnia 2015

Eksport pokonał import o 12 mld zł za I-VI 2015 r.

Polska gospodarka rozwija się, więcej towarów sprzedajemy za granicą niż kupujemy. Pomagają nam w tym niewątpliwie niskie ceny ropy i gazu, nie mniej jednak poprawa jest bardzo znacząca z - 4mld zł do +12 mld zł. Per saldo w stosunku do ubiegłorocznego półrocza wynosi +16 mld zł.

W I półroczu br. eksport w cenach bieżących wyniósł 363298,5 mln zł, a import 351331,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 11966,8 mln zł, wobec minus 4052,8 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,3%, a import  wzrósł o 1,6%.



Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 98060,0 mln USD, a import 94808,0 mln USD (spadek odpowiednio o 12,8% i o 16,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się w  wysokości 3252,0 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 1326,6 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 87175,3 mln EUR, a import 84297,8 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 6,7%, a w imporcie o 1,9%). Dodatnie saldo wyniosło 2877,5 mln EUR wobec minus 970,6 mln EUR po sześciu miesiącach ub. roku. ( Główny Urząd Statystyczny)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz