poniedziałek, 25 maja 2015

PGNiG przejmuje Bartimpex

Prezes UOKiK wydał decyzję, w której wyraził zgodę na przejęcie  przez GAS Assets Management kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Bartimpex, a także przez  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i GAS Assets Management nad spółką Gas-TradingPrzeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, ze transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Przede wszystkim silna  pozycja PGNiG na wielu rynkach (m.in. importu, wydobycia, produkcji oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu ziemnego) nie zostanie przeniesiona na branże, w których działają Bartimpex oraz Gas-Trading.  
Ponadto koncentracja nie doprowadzi do zmiany sytuacji w spółce EuRoPol Gaz, będącej właścicielem polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa. Obecnie Gas Trading posiada w niej  4 proc., a po 48 proc. akcji i głosów mają PGNiG i Gazprom.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się m.in. wytwarzaniem, transportem i sprzedażą paliw gazowych, a także  poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego.
GAS Assets Management (GAM) to nowo założona spółka zależna PGNiG, która będzie prowadzić działalność holdingową.
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bartimpex stoi na czele grupy kapitałowej, która prowadzi działalność w zakresie zarządzania holdingami oraz nieruchomościami.
GAS-Trading prowadzi hurtową sprzedaż artykułów konsumpcyjnych. Posiada także udziały w kapitale zakładowym EuRoPol Gaz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz