piątek, 17 kwietnia 2015

PKB, deficyt i dług Polski za 2014 r. i lata 2011-2013

PKB Polski w 2014 r. rośnie o 3,4%, deficyt obniża się do 3,2%, a dług za ostatni rok spadł do 50,1%. Zadłużenie państwa obniżyło się głównie za sprawą OFE.

Produkt Krajowy Brutto za 2014 r. liczony w zł (PLN) wyniósł 1729 mld zł ( 1 728 677 mln zł). Rok wcześniej był niższy o 65 999 mln zł i był na poziomie 1 662 678 mln zł.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych za 2014 r. wyniósł 55 241 mln zł, co stanowiło 3,2% PKB. W 2013 r. było to odpowiednio 66 735 mln zł, 4% PKB.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł za 2014 r. 866 501 mln zł, co stanowiło 50,1% PKB. Rok wcześniej było to odpowiednio 926 115 mln zł,  55,7% PKB.

1 komentarz: