środa, 15 kwietnia 2015

Eksport pokonał import o 6,5 mld PLN w okresie styczeń-luty 2015 r.

W okresie styczeń – luty 2015 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 115984,8 mln zł, a import 109447,2 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6537,6 mln zł, natomiast przed rokiem minus 946,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. eksport zwiększył się o 5,6%, a import spadł o 1,2%.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. o 1,4 p. proc. i wyniósł 27,8%, a w imporcie zwiększył się o 1,3 p. proc i stanowił 23,0%. Dodatnie saldo wyniosło 7060,7 mln zł (1939,7 mln USD, 1634,6 mln EUR) wobec 5054,3 mln zł (1656,1 mln USD, 1211,0 mln EUR) w analogicznym okresie ub. r. 

Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem - lutym 2014 r. o 1,3 p. proc. i wyniósł 2,9%, w imporcie był niższy o 5,3 p. proc. i stanowił 7,1%. Ujemne saldo wyniosło 4456,6 mln zł (minus 1259,8 mln USD, minus 1037,8 mln EUR) wobec minus 9023,9 mln zł (minus 2953,0 mln USD, minus 2160,4 mln EUR) przed rokiem. 

W okresie styczeń – luty 2015 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, Holandii, Niemiec, na Węgry, do Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech i Francji, a importu – z Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją i Szwecją, a importu – z Rosją, Włochami, Holandią, Belgią i Francją. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz