piątek, 24 kwietnia 2015

Bezrobocie wg podregionów i powiatów - stan na koniec marca 2015 r.

Najniższa liczba bezrobotnych zarejestrowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na koniec marca 2015 r. jest w podregionach:
  • miasta Poznań : 3,3%
  • miasta Wrocław : 4,2%
  • miasta stołecznego Warszawa : 4,3%
  • miasta Kraków : 5,3%


Natomiast najwyższe rejestrowane bezrobocie jest w powiatach:
  • szydłowieckim : 34,4%
  • piskim : 31,5%
  • kętrzyńskim : 29,3%
  • braniewskim : 29,1%

W Polsce na koniec marca 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła 11,7% . Źródło: GUS

1 komentarz: