piątek, 17 kwietnia 2015

2014 PKB Polski 1729 mld zł ( 548 mld USD) - prognoza z 18.10.2014 r. trafiona

Na podstawie zaktualizowanych danych GUS ( Głównego Urzędu Statystycznego) w dniu 18 październik 2014 r. prognozowałem PKB Polski na koniec 2014 r. 1729 mld PLN i trafiłem :

http://biznesownik.blogspot.com/2014/01/2013-pkb-polski-5194-mld-usd-22.html

,,Wg skorygowanych danych GUS z dnia 17.10.2014 r. dług publiczny Polski na koniec 2013 r. wyniósł 55,7% PKB, tj. 926,1 mld zł. Z moich obliczeń wynika, że po korekcie GUS PKB Polski na koniec 2013 r. wyniosło 1662,7 mld zł. 

Przy założeniu wzrostu gospodarczego 3,5% w 2013 r. oraz inflacji bazowej 0,5% PKB Polski na koniec 2014 r. wynosić będzie około 1729 mld PLN (zł) "


 

Wagi walut wg NBP 2014 r. - średnioważone kursy walut obcych w złotych liczone za poszczególne kwartały i cały 2014 rok.

Średnioroczny kurs dolara (USD) według Narodowego Banku Polskiego za 2014 r. wyniósł 3,1551.
Po przeliczenia PKB Polski z PLN na światową walutę USD, daje nam to : 1728677 mln PLN / 3,1551 = 547899,3 mln USD, czyli około 548 mld USD.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz