wtorek, 28 kwietnia 2015

W I kwartale 2015 r. PGNiG wykonało w Polsce 10 odwiertów. W 2015 ok. 1,27 mln ton ropy i 4,5 mld m3 gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  wykonało w pierwszym kwartale 2015 roku 10 otworów w tym sześć poszukiwawczych i cztery eksploatacyjne. Odwierty znajdują się  na koncesjach zlokalizowanych w Wielkopolsce i na Podkarpaciu.
Sześć odwiertów poszukiwawczo-rozpoznawczych to odwierty pozytywne, czyli takie w których stwierdzono występowanie złóż gazu ziemnego lub ropy naftowej. Łączne zasoby wydobywalne, odkryte tymi odwiertami, wynoszą ok. 3,5 mld m3 gazu (22,6 mln boe). Włączenie odwiertów do produkcji  zajmie ok. dwóch lat.

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Kieszonkowy mikroskop z LED oświetleniem

W dzisiejszym poście chcę Wam pokazać mój nowy gadżet, a mianowicie mały kieszonkowy mikroskop ze zdolnością zwiększenia obrazu do 60 razy.

piątek, 24 kwietnia 2015

Bezrobocie wg podregionów i powiatów - stan na koniec marca 2015 r.

Najniższa liczba bezrobotnych zarejestrowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na koniec marca 2015 r. jest w podregionach:
 • miasta Poznań : 3,3%
 • miasta Wrocław : 4,2%
 • miasta stołecznego Warszawa : 4,3%
 • miasta Kraków : 5,3%


Natomiast najwyższe rejestrowane bezrobocie jest w powiatach:
 • szydłowieckim : 34,4%
 • piskim : 31,5%
 • kętrzyńskim : 29,3%
 • braniewskim : 29,1%

W Polsce na koniec marca 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła 11,7% . Źródło: GUS

Zbiórka pracowników budowy terminalu LNG w Świnoujściu 24 kwiecień 2015 r.fot.  polskielng.pl 24 kwiecień godzina 11:10

Ćwiczenia straży pożarnej na budowie terminalu LNG w Świnoujściu :

fot.  polskielng.pl 24 kwiecień godzina 12:00

Jak poinformowała 23 kwietnia 2015 r. agencja Reuters nowy szef Saipemu Stefano Cao ma przygotować spółkę Saipem na zbycie części udziałów włoskiego ENI w tym przedsiębiorstwie odpowiedzialnym między innymi za budowę polskiego terminala LNG.
Firma gazowa z Włoch ENI posiada obecnie 43 procent akcji ale według Reutersa zamierza obniżyć udział do poziomu poniżej 30 procent aby spłacić długi sięgające 4,4 mld euro. Sprzedaż została wyhamowana ze względu na anuowanie lukratywnego dla ENI projektu rosyjskiego gazociągu South Stream. Akcje Saipemu tanieją od dwóch lat choć na początku tego roku podrożały o 30 procent, między innymi ze względu na zmianę szefa. Jak podaje cytowana agencja Cao spędził 25 lat w Saipemie, by w 2000 roku stać się prezesem ENI, którym był do 2008 roku. Nowe kierownictwo ma przywrócić dobrą kondycję Saipemowi.
Pomimo spekluacji mediów na temat możliwości odkupienia firmy przez rosyjski Rosnieft, w dobie sankcji wobec tej firmy, taki scenariusz staje się coraz mniej prawdopodobny. Saipem jest głównym wykonawcą inwestycji gazoportu w Świnoujściu. Polskie LNG negocjuje z nim warunki zakończenia inwestycji. Najnowszy, po raz kolejny przełożony, termin realizacji przedsięwzięcia to koniec 2015 roku. Źródło: biznesalert.pl/

czwartek, 23 kwietnia 2015

Mistrale dla Sił Szybkiego Reagowania UE do patrolowania granic morskich i misji humanitarnych ?

Mistrale mogą doskonale sprawdzić się do patrolowania granic morskich Unii Europejskiej. W ostatnim czasie bardzo przydałyby się do patrolowania i misji humanitarnej dla imigrantów z Afryki Północnej, którzy uciekając przed wojną i biedą, nader często kończą swoje życie w otchłaniach Morza Śródziemnego płynąc w przeładowanych łodziach.

Finansowanie dla SSR UE w wysokości kilku mld euro ( uzbrojenie, wyżywienie, żołd) z budżetu UE, natomiast żołnierze wydzielani by byli z armii państw członkowskich adekwatnie do ilości europosłów.

http://biznesownik.blogspot.com/2014/11/mistrale-dla-ssr-ue.html :

,,Każda silna gospodarka nie utrzyma się długo bez silnej armii. Zamiast przekazywać nowoczesny, desantowy sprzęt potencjalnemu zaborcy, lepiej spożytkować go we własnym zakresie. Czy stać decydentów UE na taką decyzję? "

środa, 22 kwietnia 2015

Gazprom może zapłacić 15 mld dolarów kary za gazowe praktyki wobec Europy Środkowo -Wschodniej, w tym Polski

Komisja Europejska skierowała dzisiaj do Gazpromu pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym zarzuca, że niektóre praktyki handlowe stosowane przez to przedsiębiorstwo na rynkach gazu w Europie Środkowo- Wschodniej stanowią nadużycie pozycji dominującej i naruszają unijne zasady ochrony konkurencji.

piątek, 17 kwietnia 2015

2014 PKB Polski 1729 mld zł ( 548 mld USD) - prognoza z 18.10.2014 r. trafiona

Na podstawie zaktualizowanych danych GUS ( Głównego Urzędu Statystycznego) w dniu 18 październik 2014 r. prognozowałem PKB Polski na koniec 2014 r. 1729 mld PLN i trafiłem :

http://biznesownik.blogspot.com/2014/01/2013-pkb-polski-5194-mld-usd-22.html

,,Wg skorygowanych danych GUS z dnia 17.10.2014 r. dług publiczny Polski na koniec 2013 r. wyniósł 55,7% PKB, tj. 926,1 mld zł. Z moich obliczeń wynika, że po korekcie GUS PKB Polski na koniec 2013 r. wyniosło 1662,7 mld zł. 

Przy założeniu wzrostu gospodarczego 3,5% w 2013 r. oraz inflacji bazowej 0,5% PKB Polski na koniec 2014 r. wynosić będzie około 1729 mld PLN (zł) "


 

PKB, deficyt i dług Polski za 2014 r. i lata 2011-2013

PKB Polski w 2014 r. rośnie o 3,4%, deficyt obniża się do 3,2%, a dług za ostatni rok spadł do 50,1%. Zadłużenie państwa obniżyło się głównie za sprawą OFE.

Produkt Krajowy Brutto za 2014 r. liczony w zł (PLN) wyniósł 1729 mld zł ( 1 728 677 mln zł). Rok wcześniej był niższy o 65 999 mln zł i był na poziomie 1 662 678 mln zł.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych za 2014 r. wyniósł 55 241 mln zł, co stanowiło 3,2% PKB. W 2013 r. było to odpowiednio 66 735 mln zł, 4% PKB.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł za 2014 r. 866 501 mln zł, co stanowiło 50,1% PKB. Rok wcześniej było to odpowiednio 926 115 mln zł,  55,7% PKB.

czwartek, 16 kwietnia 2015

Port Gdynia ma terminal Ro-Ro


Czas rozładunku kontenerowca w porcie z nabrzeżem typu Ro-Ro to kilka godzin, a z tradycyjnym kilka dni.

Projekt zlokalizowany był w Porcie Gdynia znajdującym się na południowym wybrzeżu Bałtyku. Port Gdynia znajduje się w północnej części województwa pomorskiego, nad Zatoką Gdańską, na terenie Gminy Gdynia.

Położenie geograficzne – współrzędne: 54°32'N, 18°34'E.
Inwestycja stanowiąca przedmiot projektu była zlokalizowana we wschodniej części Portu Gdynia na obszarze przewidzianym pod rozwój funkcji przeładunkowych w systemie Ro-Ro.  port.gdynia.pl/roro

środa, 15 kwietnia 2015

Eksport pokonał import o 6,5 mld PLN w okresie styczeń-luty 2015 r.

W okresie styczeń – luty 2015 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 115984,8 mln zł, a import 109447,2 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6537,6 mln zł, natomiast przed rokiem minus 946,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. eksport zwiększył się o 5,6%, a import spadł o 1,2%.


wtorek, 14 kwietnia 2015

Bankowe tytuły egzekucyjne (BTE) są niezgodne z konstytucją


Umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE) jest niezgodne z zasadą równego traktowania – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał Konstytucyjny orzekł dzisiaj, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust. 1 konstytucji. Przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo do wystawiania BTE jest przywilejem banków, naruszającym zasadę równego traktowania (art. 32 ust. 1 konstytucji) w trzech aspektach. A mianowicie w relacji między bankiem a jego klientem, w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że bank i jego klient mają wspólną cechę istotną – są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jest oparty na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron. Powinny mieć więc równe, co do zasady, możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Tymczasem bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący orzeczenie sądu, z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy, w czasie którego klient mógłby podnieść merytoryczne zarzuty.

fot. Jan Bogacz/BTK

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Dopalacze: formy, skutki i objawy. Kiedy w końcu sejm uchwali ustawę o dopalaczach?

Polski sejm zwleka z procedowaniem ustawy o tzw. dopalaczach. Projekt rządowy wpłynął do sejmu 23 stycznia 2015 r., a do dziś jest tylko po pierwszym czytaniu w komisjach. Gdyby problem dopalaczy dotknął kogoś z rodziny posła (czego oczywiście nie życzę nikomu), to tempo prac legislacyjnych niewątpliwie nabrałoby tempa. Dopalacze można kupić praktycznie wszędzie: sklepy, ulica, a zwłaszcza Internet. Skutkami zażywania dopalaczy jest utrata zdrowia, a nader często śmierć.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw:


 • 2015
 • 23 stycznia 2015

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 3107

 • 3 lutego 2015

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Zdrowia
 • 18 lutego 2015

  I czytanie w komisjach 

Stan na 07-04-2015

Petycja radnego miasta Poznań dotycząca wyeliminowania dopalaczy z obrotu handlowego:
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2015/kpcpp/petycje/p80415.pdf

piątek, 10 kwietnia 2015

Drzewa przy drogach do wycinki. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego składa Najwyższa Izba Kontroli

Każdego roku w wyniku zderzeń pojazdów z przydrożnymi drzewami ginie blisko pół tysiąca osób, a około 2,5 tysiąca zostaje rannych. Nieprecyzyjne przepisy uzależniają usunięcie drzew z niebezpiecznych miejsc od zastąpienia ich nowymi, nasadzonymi często w pasie drogowym. W konsekwencji zamiast jednego wyciętego drzewa pojawia się kilka innych, świeżo nasadzonych w pobliżu drogi, które z czasem zaczynają zagrażać bezpieczeństwu kierowców. Dlatego Prezes NIK zdecydował się skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z art. 2, 5 oraz 31 ust. 3 Konstytucji RP.


środa, 8 kwietnia 2015

Ankiety o zdrowiu Polaków w 2013 r.

W 2013 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badania ankietowe na temat zdrowia. Dwie trzecie Polaków pozytywnie ocenia swój stan zdrowia, natomiast aż ponad 3/4 (75,7%) stosuje leki lub suplementy diety. Tylko co czwarty Polak nie odwiedza apteki, a prawie 40% bierze tabletki na bóle głowy. A czy wy stosujecie suplementy diety lub tabletki na bóle głowy?