piątek, 27 lutego 2015

Blokowanie dróg nielegalne - Trybunał Konstytucyjny

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ( sygn. akt. 21/05) blokowanie dróg (torów) przez związkowców (zgromadzenia publiczne) jest nielegalne. Pytam się: gdzie jest policja, polski rząd i inne organy państwowe kiedy jest łamane prawo? Organizatorzy protestów ewidentnie naruszają prawo i nie ponoszą żadnych kar finansowych i ograniczenia wolności.  


Zgromadzeniem publicznym, jest zgrupowanie co najmniej 15 osób w celu wspólnego wyrażenia stanowiska lub w celu wspólnych obrad zorganizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób (art. 1.1, art.6. 1). Pamiętajmy, że ta granica 15 osób jest ważna - jeśli manifestuje mniej niż 15 osób, to nie jest to zgromadzenie publiczne, czyli nie musimy ubiegać o pozwolenie na organizację takiej manifestacji.
Pamiętajmy, że wolność zgromadzeń realizują wyłącznie zgromadzenia o charakterze pokojowym. Jak uznał Trybunał Konstytucyjny pokojowy charakter to immanentna cecha zgromadzeń. Zgrupowanie ludzi niemające pokojowego charakteru należy traktować jak zbiegowisko. Czynny udział w niebezpiecznym zbiegowisku (np. grupie kibiców demolującej miasto) jest przestępstwem (art. 254 kodeksu karnego) i nie ma nic wspólnego z wolnością zgromadzeń. Zgromadzenie pokojowe wyklucza stosowanie przemocy wobec osób trzecich oraz funkcjonariuszy publicznych (np. policji).

Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 18 stycznia 2006 r., sygn. akt K 21/05) uznał, że nie każde zbiorowisko obywateli jest zgromadzeniem. Zdaniem Trybunału nie jest zgromadzeniem wspólne działanie jednostek utrudniające korzystanie z dróg publicznych jako instrument realizacji innych celów (np. blokada dróg). 
środa, 25 lutego 2015

Z koncesji Rawicz-12 popłynie gaz ziemny

San Leon Energy plc zapowiada bardzo pozytywne wyniki badań Rawicz-12, które będzie stanowić jej pierwsze komercyjne odkrycie gazu.

Na koncesji Rawicz-12 (obszar położony w południowo-zachodniej Polsce) spółka rozpoczęła testy przepływu gazu w dniu 5 lutego 2015 r  i osiągnęła 4,1 MMscf (mln standardowych stóp sześciennych) dziennie. Brak znaczących ilości wody i jakość gazu odpowiada oczekiwaniom. Wydajność, a także szybkość produkcji gazu i ciśnienie przepływającej powierzchni stale rosła w długim okresie bardzo dynamicznego przepływu.

Spółka spodziewa się, że dodatkowe studnie wiercone będą stanowić rozwój przyszłego wydobycia komercyjnego. Kolejne odwierty są już planowane. Ceny gazu w Polsce należą do najwyższych w Europie.wtorek, 24 lutego 2015

Tylko 1 bank nie uwzględnia ujemnej stawki LIBOR 3M CHFPrezes Urzędu, by skuteczniej monitorować praktyki instytucji finansowych, wezwał 27 banków do przekazywania raz w tygodniu informacji o umowach o kredyt hipoteczny denominowany we frankach szwajcarskich (CHF). Zestawienie odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej UOKiK. Urząd zapytał m.in. o:

  • wysokość kursów kupna i sprzedaży CHF,
  • uwzględnianie ujemnej stawki bazowej LIBOR,
  • uwzględnianie ujemnej stopie oprocentowania,
  • oferowanie kredytobiorcom zawieszenia spłaty kredytu,
  • umożliwianie wydłużenia okresu kredytowania,
  • umożliwianie przewalutowania kredytu po kursie niższym niż wskazany w tabeli kursowej banku.
BNP Paribas Bank Polska nie stosuje ujemnej wartości stawki LIBOR przy oprocentowaniu kredytów.

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (2.02.2015-6.02.2015)


Źródło: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11484


sobota, 21 lutego 2015

Wzrost cen węgla na światowych rynkach

19 lutego br. w portach ARA za kontrakt marcowy płacono 62,45 dolarów za tonę, nieco taniej, bo 61,60 dolarów, płacono za dostawy kwietniowe. 

Początek roku 2016 to niewielkie spadki cen – kontrakty na styczeń, luty i marzec 2016 wyceniano po 61,35 dolarów, a za miesiące od kwietnia do grudnia 2016 płacono 61,20 dolarów.

Odbicie cen nastąpiło dopiero w kontraktach na rok 2017, którego wszystkie miesiące zgodnie wyceniano po 63,05 dolarów. Trend wzrostowy utrzymał się w kontraktach na rok 2018, którego wszystkie miesiące handlowano po 65,25 dolarów.

Pomimo tych wzrostów ceny węgla są na bardzo niskich poziomach - jeszcze jesienią 2011 r. za tonę węgla w ARA płacono ponad 120 dolarów. Oznacza to, że w ciągu prawie 3,5 roku ceny węgla energetycznego w portach ARA potaniały o ok. 50 proc.

Źródło : gornictwo.wnp.pl


 fot.wnp.pl

 fot.wnp.pl

Frank LIBOR 3M -0,9%


19 marca jest następne spotkanie Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) odnośnie m.in. stóp procentowych. Obecnie w Szwajcarii wynoszą one -0,75% ( a w Polsce mamy aż 2% przy szalejącej deflacji -1,3%!!!) z komunikatem, że mogą być dalej obniżane, jeżeli frank dalej będzie relatywnie mocny - a jest.
Trzy miesięczne oprocentowanie franka szwajcarskiego (CHF), LIBOR jest średnią stopą procentową, przy której wybrane banki w Londynie są gotowe pożyczyć sobie franki szwajcarskie, z terminem zapadalności do 3 miesięcy.

Stopy procentowe LIBOR są podstawą do ustalania oprocentowania lokat, pożyczek i kredytów hipotecznych.

czwartek, 12 lutego 2015

Francja i Niemcy odrzuciły zachodnie aspiracje Ukrainy?


To wielkie zwycięstwo Moskwy; podpisami największych kontynental­nych potęg świata zachodniego akceptuje się rozbiór Ukrainy i zgadza na to, że jest to rosyjska strefa wpływów; dobrze, że Polska nie przykłada to tego ręki - ocenił prof. Jan Malicki ustalenia szczytu w Mińsku. - Wygląda na to, że to jest zawieszenie broni, ale nie rozwiązanie pokojowe - ocenia porozumienie europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego podkreślił, że błąd popełnili prezydent Francji Francois Hollande i kanclerz Niemiec Angela Merkel, "pędząc na wyprzódki do Moskwy, by prosić Putina, by zgodził się rozmawiać". Błędem - według niego - było też określanie rozmów w Mińsku mianem "spotkania ostatniej szansy".  

Źródło: sfora.pl


fot. 
ib, ap/WP.PL

piątek, 6 lutego 2015

Firma Izdebskiego handluje tylko rosyjskim węglem


Firma Izdebskiego ,, Nasze Zboża" zajmuje się m.in. handlem nawozami i węglem. Izdebski nie ukrywa: - Węgiel u nas jest tylko rosyjski, dlatego że polskim nie da się handlować, bo go nikt nie chce kupić, bo jest za drogi - mówi przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Co ciekawe, handel rosyjskim węglem nie przeszkadza Izdebskiemu protestować ramię w ramię z górnikami, którzy sprzeciwiają się importowi tańszego surowca ze wschodu.


            fot. se.pl lista płac działaczy związkowych w PKP 2013 r.