wtorek, 6 stycznia 2015

SZCZUREK najlepszym ministrem finansów w Europie

Magazyn „The Banker" przyznał ministrowi finansów Mateuszowi Szczurkowi tytuł Finance Minister of the Year 2015. Doceniono stabilną sytuację gospodarczą Polski, w tym wzrost PKB na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz inicjatywy ministra na rzecz przywrócenia wzrostu gospodarczego na kontynencie.

Warto postawić na specjalistów, którzy na stanowisko ministra są nominowanie nie z klucza politycznego, a ze względu na kompetencje. Czołowy światowy magazyn bankowo-finansowy wskazał w uzasadnieniu, że sukces gospodarczy Polski w ciągu ostatnich 25 lat może stanowić wzór nie tylko dla innych państw naszego regionu, ale również dla krajów zachodniej Europy. Wzrost polskiego produktu krajowego brutto np. w sierpniu ubiegłego roku był blisko 3-krotnie wyższy niż wzrost PKB Niemiec (3,3 proc. wg danych za pierwsze półrocze 2014 r. przy 1,2 proc. wzroście zachodniego sąsiada) i nieporównanie wyższy od średniej w UE (0,8 proc.)
Jak wskazuje „The Banker", pod przywództwem Mateusza Szczurka spodziewany jest m.in. spadek deficytu nominalnego z 4 proc. PKB w 2013 r. do 3,3 proc. w 2014 r., co stanowiłoby 0,6 punktu procentowego poniżej zaleceń Rady ECOFIN. Wskazuje się również na aktywne działania resortu finansów na rzecz zwalczania przestępstw podatkowych (m.in. dotyczących podatku VAT) oraz maksymalnego ułatwienia płacenia podatków dla podatników. Temu m.in. służą zmiany w organizacji i funkcjonowaniu polskiej administracji podatkowej.
Istotne w przyznaniu wyróżnienia dla ministra Szczurka okazało się jego zaangażowanie w Plan inwestycyjny dla Europy, przedstawiony przez Komisję Europejską. –Od samego początku braliśmy bardzo aktywny udział w pracach grupy zadaniowej. Zaproponowaliśmy 250 projektów, głównie w dziedzinie transportu i energii, ale także z zakresu gospodarki cyfrowej, środowiska i infrastruktury społecznej - wszystko o łącznej wartości ok. 132,8 miliardów euro. Mam nadzieję, że przyczyni się to do wyjścia Europy ze stagnacji – powiedział Mateusz Szczurek, cytowany przez „The Banker".
To kolejne wyróżnienie dla Mateusza Szczurka w ostatnich miesiącach za prowadzoną przez niego politykę ekonomiczną. W październiku ub.r. polski minister finansów otrzymał prestiżową nagrodę Finance Minister of the Year 2014 for Emerging Europe, przyznaną przez serwis Emerging Markets.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz