czwartek, 8 stycznia 2015

Rezerwy walutowe Polski 2014 r.

Dane NBP: Na koniec grudnia 2014 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wyniosły 82,6 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 100,4 mld USD. W rodzimej walucie, tj. złotówce (jeszcze co najmniej 7 lat, później euro) 352,3 mld PLN NBP opublikował 7 stycznia br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec grudnia 2014 r. ich poziom wyrażony w euro wynosił 82,6 mld EUR i był prawie o 2 mld EUR wyższy niż miesiąc wcześniej. Natomiast stan rezerw wyrażony w dolarach USA był na zbliżonym poziomie co w listopadzie 2014 r. i na koniec grudnia wyniósł 100,4 mld USD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz