piątek, 2 stycznia 2015

PKP Cargo na zakupach. Czechy bramą na południe Europy.

PKP CARGO podpisało 30 grudnia umowę nabycia 80 proc. udziałów w spółce Advanced World Transport, drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej. Wartość transakcji wynosi 103,2 mln euro (445 mln zł). 
 Przejęcie zostanie sfinalizowane po uzyskaniu zgód organów antymonopolowych w Polsce, Czechach, Niemczech i Słowacji. Zakup AWT to pierwsza w historii tego typu akwizycja zagraniczna przeprowadzona przez podmiot z Grupy PKP. Przejęcie jednego z największych prywatnych przewoźników w Europie wzmocni strategiczną pozycję PKP CARGO w Europie Środkowej i Południowej, w szczególności zwiększy potencjał obsługi korytarza transportowego północ-południe.

Sprzedającymi 80 proc. udziałów w AWT są pan Zdenek Bakala oraz należący do niego fundusz The Bakala Trust. Pozostałe 20 proc. udziałów w dalszym ciągu będzie posiadać czeska spółka Minezit SE, z którą PKP CARGO podpisało umowę szczegółowo regulującą wzajemne relacje wspólników (shareholders agreement). Dokument zawiera również harmonogram ewentualnego nabycia przez PKP  CARGO pozostałych udziałów w AWT. 

Czechy – brama na południe Europy
Czechy to dziewiąty pod względem wielkości rynek kolejowych przewozów towarowych w Europie. Krzyżują się tam główne europejskie szlaki transportowe. Silniejsza obecność PKP CARGO na tym rynku oznacza możliwość pozyskania nowych klientów i gwarantuje lepszą obsługę prowadzonych już przewozów do Czech i dalej na południe Europy.
- Jesteśmy przekonani o możliwości dalszego zwiększania udziału w rynku czeskim oraz o ogromnym potencjale terminalu Ostrava-Paskov, którego strategiczne położenie predestynuje go do roli hubu dla portów w Hamburgu i Gdańsku – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.
Terminal w Paskowie, który znajduje się zaledwie 25 km od granicy z Polską i 60 km od granicy ze Słowacją, doskonale uzupełnia sieć strategicznie rozlokowanych punktów przeładunkowych PKP CARGO w Polsce.

Synergie taborowe                           
Przejęcie AWT stwarza liczne synergie w zakresie eksploatacji taboru. AWT dysponuje ok. 160 lokomotywami, w tym 10 wielosystemowymi oraz 5 tysiącami wagonów. Obecnie AWT wynajmuje jedną trzecią wagonów od innych podmiotów, dlatego ogromne zasoby taborowe i zaplecze techniczne PKP CARGO pozwolą istotnie obniżyć koszty wynajmu i serwisowania taboru przez czeskiego przewoźnika. Z kolei dla PKP CARGO oznacza to jeszcze lepsze wykorzystanie posiadanego taboru i warsztatów utrzymania.

Korzystna cena
PKP CARGO sfinansuje transakcję za środków własnych. Jej wartość wyniesie 103,2 mln euro.
- Patrząc na parametry tej transakcji, mnożnik EBIDTA i wartość księgową, uzyskaliśmy bardzo korzystną cenę, adekwatną do bieżącej wartości spółki i jej potencjału. Jednocześnie sytuacja finansowa PKP CARGO umożliwia bezproblemową obsługę transakcji i nie ogranicza w żaden sposób naszych planów rozwojowych na kolejne lata  – mówi Łukasz Hadyś, członek zarządu ds. finansowych PKP CARGO.

O AWT
Grupa AWT jest jednym z największych prywatnych kolejowych przewoźników towarowych w Europie i drugim pod względem wielkości przewoźnikiem w Czechach, z blisko 10-procentowym udziałem w rynku w 2013 roku pod względem pracy przewozowej. W 2013 roku Grupa AWT przewiozła 12 mln ton towarów, zrealizowała pracę przewozową na poziomie 1,54 mld tkm i wypracowała 282 mln euro przychodu. Spółka od pięciu lat notuje systematyczny wzrost rentowności marży EBITDA.(PKP Cargo)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz