piątek, 2 stycznia 2015

Gruzja sprzedała Petrocas Energy z portem Poti. I po rurociągu Sarmatia?


Moskwa. W dniu 29 grudnia. INTERFAX.RU - "Rosnieft" podpisał ostatnie dokumenty dotyczące nabycia 49% udziałów Petrocas Energy Limited (którego właścicielem jest biznesmen David Yakobashvili) i utworzenie joint venture w celu realizacji działań "Rosnieft" na Kaukazie.


Transakcja stanowi znaczące możliwości wzrostu rozwoju dla Rosnieft. Petrocas jest właścicielem i operatorem aktywów wysokiej jakości do przechowywania w jednym z kluczowych centrów logistycznych w regionie. Rosnieft znacznie rozszerzy swoją obecność na Kaukazie, zwiększy swój zasięg geograficzny oraz dalszą dywersyfikację tras dostaw.

Petrocas jest graczem regionalnym, którego działalność koncentruje się w obszarach logistyki, handlu i sprzedaży detalicznej produktów naftowych. Firma jest właścicielem i operatorem high-tech terminalu naftowego w porcie Poti (Gruzja), który zapewnia logistykę produktów naftowych i petrochemicznych. Firma działa również w największej sieci detalicznej stacji paliw w Gruzji (140 markowych stacji).

Port Poti jest własnością Petrocas Energy. Może on przeładowywać 7,8 mln ton ropy rocznie.

 http://www.interfax.ru/business/416061


Z archiwum X sarmatia. com.pl :

Cele:

W ramach projektu Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej planowana jest budowa nowej trasy alternatywnej transportu ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do odbiorców europejskich.
Korytarz przebiega przez teren Azerbejdżanu, Gruzji, Morza Czarnego, Ukrainy i Polski.
Kaspijska ropa naftowa będzie dostarczana przez tę trasę do odbiorców ukraińskich, polskich, słowackich, czeskich i niemieckich oraz  do krajów nadbałtyckich.
Projekt będzie realizowany w kilku etapach.

Historia


  • Pomysł stworzenia nowej trasy przebiegu transportu ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do Europy powstał na Ukrainie na początku lat 1990. Celem nadrzędnym na ten czas było zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy oraz wzmocnienie jej pozycji jako kraju tranzytowego wodorowęglanów.

  • 15 lutego 1993 roku Prezydent Ukrainy podpisał Rozporządzenie w sprawie budowy morskiego terminalu naftowego „Piwdenny”.
.......

  • 14 listopada 2008 – 4 Szczyt Energetyczny w Baku. Prezydenci oraz przedstawiciele oficjalni Azerbejdżanu, Bułgarii, Estonii, Gruzji, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz Komisji Europejskiej we Wspólnym Oświadczeniu uznali istotność rurociągu naftowego Odessa-Brody w systemie Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej dla dostaw ropy naftowej na rynki europejskie, a także wyrazili poparcie dla inicjatywy utworzenia energetycznej przestrzeni tranzytowej regionu kaspijsko-czarnomorsko-bałtyckiego.

Tyle się przymierzali, a tu Putin wszystkich uprzedził.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz