sobota, 3 stycznia 2015

Do 500 tys. zł kary dla lekarzy (przychodni) za nie udostępnienie dokumentacji medycznej

Pacjenci, którzy mają utrudniony dostęp do dokumentacji medycznej w związku z sytuacją, gdzie świadczeniodawcy POZ mają zamknięty gabinet, powinni jak najszybciej skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta dzwoniąc pod numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii 800 190 590.Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że w dniach w dniach 3 oraz 4 stycznia 2015 r. (sobota i niedziela) specjalnie dla pacjentów dodatkowo została uruchomiona bezpłatna ogólnopolska infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Pacjenci mogą dzwonić pod numer 800 190 590 w godzinach 9:00-21:00.
Dodatkowo uruchomione zostały również numery awaryjne (płatne według stawek operatora): 22 532 82 97 oraz 22 532 82 98.


Informacje te są niezbędne, aby Rzecznik Praw Pacjenta mógł wszcząć postępowanie wyjaśniające oraz ewentualnie wykorzystać inne narzędzia przewidziane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik Przypomina, że zgodnie z ww. ustawą, podmioty lecznicze zobowiązane są udostępnić dokumentację medyczną m.in.:
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Rzecznik Praw Pacjenta, w zależności od uzyskanych informacji, będzie wszczynał postępowania wyjaśniające w sprawach indywidualnych na wniosek strony lub z urzędu. Rzecznik może również wydać postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Jeżeli świadczeniodawcy nie przekażą w określonym terminie informacji, o które Rzecznik będzie wnioskował, na świadczeniodawcę może zostać nałożona kara pieniężna do 50 tys. zł. Natomiast jeśli świadczeniodawca nie odstąpi od bezprawnych praktyk pomimo wydania przez Rzecznika decyzji o uznaniu działań za naruszające zbiorowe prawa pacjentów - Rzecznik w takim przypadku może nałożyć na świadczeniodawcę karę pieniężną do wysokości 500 tys. zł.

Liczba sygnałów, jakie wpłynęły do Biura Rzecznika Praw Pacjenta - dotyczących ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych w związku z protestem lekarzy POZ i niezawieraniem umów o świadczenia opieki zdrowotnej.
Województwo
Dzień
2 stycznia (9.00-21.00)
dolnośląskie
28
lubelskie
16
lubuskie
44
łódzkie
4
małopolskie
7
mazowieckie
18
opolskie
23
podkarpackie
13
podlaskie                         
15
pomorskie
8
śląskie
20
warmińsko-mazurskie
21
Zgłoszeń łącznie
217
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz