poniedziałek, 15 grudnia 2014

W XI deflacja -0,6% r/r, -0,2% m/m. Za 2014 r. -0,1%?

Gdzie jesteś, inflacjo? 
Byłaś, a jakoby ciebie nie było... od lipca. 

Rozwój gospodarczy kraju może być zagrożony, gdy się nie pojawisz. Gdzie jesteś Rado Polityki Pieniężnej i twój cel inflacyjny 2,5%+-1%? 

Prognozuję, że pierwszy raz w czasach wolności gospodarczej, będziemy mieli w ciągu całego roku deflację rzędu -0,1%. Za 11 miesięcy 2014 r. inflacja ( wzrost cen towarów i usług) wyniosła 0,1%.

fot. GUS 15 grudzień 2014

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 2,0%) oraz łączności (o 0,7%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc. i 0,04 p. proc. Podwyżki opłat związanych z rekreacją i kulturą (o 0,3%) podniosły ten wskaźnik o 0,02 p. proc. (GUS)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz