środa, 17 grudnia 2014

UKRTRANSGAZ chce rozbudowy systemów przesyłowych i LNG

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy - GAZ-SYSTEM S.A. i PJSC "UKRTRANSGAZ" - w dniu 17 grudnia 2014 roku podpisali umowę o współpracy.
Głównym celem umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie przygotowania analiz dotyczących inwestycji niezbędnych do rozwoju transgranicznych zdolności przesyłowych pomiędzy Polska i Ukrainą.
W ramach umowy zostanie opracowane studium wykonalności, które będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji w zakresie rozwoju systemów przesyłowych obydwu krajów.
 
                                           fot.GazSystem

Integracja polskiego systemu przesyłowego z ukraińskim jest elementem gazowego Korytarza Północ – Południe łączącego Terminal LNG w Świnoujściu z  krajami Europy Środkowej i Wschodniej poprzez systemy przesyłowe poszczególnych państw i transgraniczne połączenia. Jego celem jest stworzenie elastycznie funkcjonującej infrastruktury przesyłowej w poszczególnych państwach łączącej Europę Zachodnią, Europę Środkowo-Wschodnią i kraje bałtyckie.

GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął już realizację inwestycji w polskim systemie przesyłowym w ramach gazowego korytarza Północ – Południe. W ramach tych działań zostanie rozbudowany system przesyłowy w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Inwestycje te zostały zakwalifikowane przez Komisję Europejską jako projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI – Project of Common Interest).
GAZ-SYSTEM S.A. od 1 listopada 2012 roku realizuje usługę transportu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy. Obecnie usługa ta jest realizowana na zasadach przerywanych, co oznacza, że może być przerwana lub ograniczona ze względu na niekorzystne warunki rozpływu gazu w sieciach polskiej lub ukraińskiej. Maksymalna techniczna możliwość przesyłu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy, przy sprzyjających technicznie warunkach rozpływu gazu w systemach obydwu krajów, wynosi aktualnie do 1,5 mld m sześc. rocznie. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz