poniedziałek, 15 grudnia 2014

Ubój rytualny legalny - Dz.U. 2014 poz. 1794

Dnia 12 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r., dotyczący uboju rytualnego zwierząt dla celów religijnych. Zgodnie z wyrokiem TK, ubój rytualny przewidziany przez obrządki religijne związków wyznaniowych z dniem ogłoszenia w urzędowym Dzienniku Ustaw jest legalny i nie podlega odpowiedzialności karnej.


Przez działania ruchów pseudoekologicznych, polskie rolnictwo traci dochodowe baraże, przynoszące korzyści dla całej gospodarki kraju.

1,5 miliarda złotych rocznie traci polska gospodarka na zakazie uboju rytualnego - wynika jak wynika z danych Związku Polskie Mięso. Ubój rytualny generował aż 30 proc. polskiego eksportu wołowiny. Z danych Związku Polskie Mięso wynika, że ubojem rytualnym w Polsce zajmowało się około 40 firm drobiarskich i około 40 w branży tzw. mięsa czerwonego (wołowina, wieprzowina), które zatrudniają łącznie ok. cztery tysiące osób.
Rocznie, na eksporcie 200 tysięcy ton mięsa z uboju rytualnego firmy te zarabiały blisko 1,5 mld złotych, co stanowiło 10 proc. wartości całego eksportu drobiu oraz 30 proc. wartości całego eksportu wołowiny. Mięso sprzedawane było głównie do krajów arabskich, a także do Francji i Wielkiej Brytanii.
6 tysięcy osób straciło pracę w całej branży mięsnej. Cena eksportowanego mięsa spadła do 2,5 zł za kg.
Ubój rytualny jest dozwolony w: Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii; w ograniczonym zakresie jest możliwy w Austrii, Finlandii, Słowacji i Estonii. (Fundacja Polska Ziemia kwiecień 2014)

1 komentarz: