piątek, 5 grudnia 2014

TK: tymczasowo aresztowani mogą korzystać z telefonu do adwokata

W dniu 25 listopada 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją artykuł  217c ustawy Kodeks karny wykonawczy w zakresie, w jakim wyłącza możliwość telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą.Orzeczenie:
I
Art. 217c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) w zakresie,
w jakim bezwzględnie zakazuje korzystania z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego w celu porozumiewania
się z obrońcą, jest niezgodny z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
II
Przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem 6 (sześciu) miesięcy
od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 grudnia 2014 r.
Poz. 1707
WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 25 listopada 2014 r.
sygn. akt K 54/13

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz