piątek, 12 grudnia 2014

SKOK Wołomin od 29.11.2013 r. w BFG. Klienci do 100 000 euro uratowani.

Co stałoby się, gdyby klienci SKOK Wołomin nie byliby objęci nadzorem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego? 
 
Straciliby 100% oszczędności, które posiadali w w/w kasie Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej. Największa partia opozycyjna była przeciwna, aby SKOK-i objąć gwarancjami BFG. Dzięki gwarancjom BFG właściciele depozytów odzyskają równowartość do 100 000 euro, tj. około 417 381 zł. 

 Według prokuratorów SKOK Wołomin, druga po Stefczyku największa kasa w Polsce (2,7 mld zł aktywów), udzielił co najmniej 60 lewych kredytów w wysokości około miliona złotych każdy. Zaciągały je osoby bez dochodów, posługujące się fałszywymi zaświadczeniami o zatrudnieniu i przedstawiające fikcyjne zabezpieczenia. Według śledczych wartość takich kredytów zaciągniętych w SKOK Wołomin w ostatnich latach może wynieść nawet ćwierć miliarda złotych. polska.newsweek 3 listopad 2014

fot.polska.newsweek.pl

Wysokość gwarancji

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej

  1. kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  2. w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji. (BFG)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz