sobota, 6 grudnia 2014

KAWKA zlikwiduje tysiąc pieców w pomorskim. Mniej emisji pyłów i CO2

W województwie pomorskim program KAWKA będzie realizowany w Gdańsku, Rumi, Kościerzynie i Wejherowie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał umowę na udostępnienie środków pochodzących z NFOŚiGW z przeznaczeniem udzielenia dotacji w kwocie 37 mln zł. Ze swoich środków WFOŚiGW w Gdańsku udzieli pożyczki w wysokości 34 mln zł. Łącznie to ponad 70 mln zł!

 W ramach programu KAWKA samorządy mogą uzyskać dofinasowanie na walkę o czystsze powietrze w miastach Zdj. archiwum WFOŚiGW w Gdańsku
 
W ramach programu KAWKA, planowana jest m.in. likwidacja ciepłowni „Zawiślańska” dostarczającej ciepło dla mieszkańców Stogów i Przeróbki. Po wybudowaniu nowej sieci ciepłowniczej, ciepło dostarczane będzie z głównej gdańskiej elektrociepłowni.
W wielu budynkach na terenie Dolnego Wrzeszcza, Nowego Portu, Stogów, Śródmieścia, Aniołków zlikwidowanych zostanie około 550 kotłów węglowych. 
Koszt tych dwóch zadań to prawie 55 mln zł.  26 919 750 zł to dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i taka sama kwota – 26 919 750 zł – to pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W Wejherowie zlikwidowanych zostanie około 250 pieców kaflowych, 23 budynki podłączone zostaną do miejskiej sieci gazowej lub ciepłowniczej.

W Rumi w wielu budynkach wykonana zostanie modernizacja systemu grzewczego, przeprowadzona zostanie termomodernizacja. Zlikwidowanych zostanie prawie 200 pieców opalanych węglem.

W Kościerzynie także zmodernizowany zostanie system grzewczy, przeprowadzona modernizacja. Usuniętych zostanie 30 kotłów opalanych węglem. 

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizują program KAWKA na  warunkach konkursowych. Kwota dofinansowania może wynieść nawet do 90% kosztów kwalifikowanych, przy czym dotacja ze środków NFOŚiGW nie może przekroczyć 45% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. WFOŚiGW, zgodnie z własną strategią, mogą udzielić dofinasowania do kolejnych 45% (w formie dotacji lub pożyczki).

Zasady programu KAWKA

Środki finansowe przekazane zostaną na likwidację lokalnych źródeł ciepła oraz na podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie ich bardziej ekologicznymi źródłami ciepła. Dzięki realizacji tej inwestycji, ma się zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza w miastach. Ideą programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, szczególnie pyłów oraz dwutlenku węgla  zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
Źródło: wfosigw.gda.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz