piątek, 28 listopada 2014

PKB Polski III kwartał 2014 +3,4% r/r

W III kwartale 2014 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4%. Głównym czynnikiem wzrostu PKB w III kwartale 2014 r. był popyt krajowy. Utrzymał się negatywny, ale nieco słabszy niż w poprzednim kwartale wpływ popytu zagranicznego.



     PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie
o 3,3% w porównaniu z III kwartałem 2013 r. W stosunku do opublikowanego w dniu 14 listopada 2014 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla III kwartału tego roku, prezentowany obecnie szacunek PKB nie zmienił się. (GUS)




Brak komentarzy:

Prześlij komentarz