czwartek, 20 listopada 2014

Nie trzymaj pieniędzy w skarpecie - porównanie lokat

Minęły czasy trzymania pieniędzy w skarpecie czy tapczanie. Obecnie, przy zerowej inflacji w ciągu roku, każde oprocentowanie lokaty daje nam realny zysk naszych oszczędności.

Ponadto i co najważniejsze, pieniądze w bankach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (aktualna lista na stronie BFG). Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości. Przy obecnym kursie euro 4,21 daje nam 421 000 zł. Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach jednej osoby w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

fot. direct.money/lokaty

Na stronie internetowej http://direct.money.pl/lokaty/  zaproponowano zestawienie kilkunastu instytucji finansowych, gdzie łatwo i szybko możemy porównać parametry lokat, m.in. oprocentowanie i okres ich trwania. Nie musimy nawet wychodzić z domu i zbierać informacji w różnych bankach, co jest mało praktyczne i bardzo czasochłonne.Lokata bankowa często nazywana depozytem to umowa zawarta pomiędzy klientem a bankiem, w której klient udostępnia mu środki pieniężne na określony czas. W zamian klient otrzymuje odsetki naliczane zgodnie z przyjętym oprocentowaniem. Oprocentowanie lokaty jest zależne przede wszystkim od aktualnej stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski. Obecnie wynosi ona 2%.

2 komentarze:

  1. Niedługo trzynastka, na pewno skorzystam z tej strony przy zakładaniu niedużej lokaty.

    OdpowiedzUsuń