sobota, 8 listopada 2014

Kto może skrócić zwolnienie lekarskie ?

Pracownik nie może sam skrócić zwolnienia lekarskiego i wrócić do pracy, a pracodawca nie ma prawa dopuścić takiej osoby do pełnienia obowiązków. Najpierw potrzebna jest decyzja lekarza, który wystawił zwolnienie lub lekarza medycyny pracy.

Zgodnie z prawem, pracownik w okresie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy z powodu choroby nie może wykonywać pracy zarobkowej, ani wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem, pod groźbą utraty prawa do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.


fot.wiadomosci24.pl
Jednak, jeśli pracownik czuje, że powrócił do zdrowia przed końcem zwolnienia, może wrócić do swoich obowiązków, o ile uzyska stosowne zaświadczenie lekarskie.

Pracownik musi przedłożyć płatnikowi zasiłku zaświadczenie od lekarza leczącego ze wskazaniem daty odzyskania zdolności do pracy (taki dokument może wystawić również lekarz medycyny pracy). Pracodawca powinien wtedy dopuścić pracownika do pracy, a za przepracowane dni wypłacić mu wynagrodzenie. Natomiast za ten okres pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe - jest ono więc wypłacane tylko za wykorzystane dni zwolnienia.
Jednak jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby przekroczyła 30 dni, to o dopuszczeniu do pracy nie może zdecydować lekarz leczący - zaświadczenie takie może wydać tylko lekarz medycyny pracy po przeprowadzeniu badań kontrolnych, na które pracownika kieruje pracodawca. W razie decyzji pozytywnej, podobnie jak w przypadku krótszego zwolnienia,zasiłek chorobowy przysługuje tylko za czas, gdy dana osoba nie pracowała.
Pracownik może również wrócić do pracy, jeśli zwolnienie zostanie skrócone, ale lekarz prowadzący nie ma prawa tego zrobić - jest do tego uprawniony jedynie lekarz orzecznik ZUS. Źródło: gazetaprawna

3 komentarze:

  1. Już to widzę, jak wszystcy wracają do zdrowia przy polskiej opiece medycznej i ochoczo pędzą do pracy ;-)

    OdpowiedzUsuń
  2. Ja chciałem wrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia trwającego ponad 30 dni ale lek.med. pracy odmówił wydania zaświadczenia twierdząc że nie może tego zrobić przed zakończeniem zwolnienia. Dodam że mam zaświadczenie od lekarza prowadzącego leczenie.

    OdpowiedzUsuń
  3. Jak ja chciałam wrócić do pracy, żeby dostawać normalne wynagrodzenie a nie zasiłek to pracodawca nie pozwolił i nie wiedziałam dlaczego. Nie rozumiałam tego wiec zaczełam szukać i trafiłam na podobny artykuł poradnikpracownika.pl/-czy-skrocenie-okresu-zwolnienia-lekarskiego-jest-mozliwe

    OdpowiedzUsuń