piątek, 7 listopada 2014

Gdybyśmy byli w strefie euro ... to za lokaty byśmy dopłacali


Od 1 listopada niemiecki bank Deutsche Skatbank wprowadził ujemne oprocentowanie dla posiadaczy lokat. Co prawda tylko dla posiadaczy zasobnejszy portfeli - ale jednak. Zaistniała sytuacja dotyczy właścicieli depozytów powyżej 3 milionów euro i wynosi -0,25% .

 Dlaczego tak się stało? Ponieważ w Europejskim Banku Centralnym ( strefa euro) stopa oprocentowania depozytów wynosi minus 0,2 proc, a stopa kredytu wynosi 0,3 proc. 

Dla porównania w Narodowym Banku Polskim (NBP) stopa oprocentowania depozytów wynosi 1 proc, a stopa lombardowa wynosi 3 proc. Stopa lombardowa jest podstawą do określenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek. Maksymalna wysokość odsetek nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej, czyli 12 %. 


1 komentarz: