środa, 12 listopada 2014

Eksport - import I-IX 2014 r. Bilans handlu zagranicznego -4mld PLN

Polska najwięcej eksportuje do następujących krajów:

  1. Niemcy - 26%;
  2. Wielka Brytania - 6,3%;
  3. Czechy - 6,2%;
  4. Francja - 5,6%.
Natomiast najwięcej importuje z państw:
  1. Niemcy - 21,8%;
  2. Rosja - 11,2%;
  3. Chiny - 10,2%;
  4. Włochy - 5,3%.
Największym partnerem gospodarczym Polski są Niemcy. Dalsze pozycje pokazują przewagę eksportu do krajów UE i importu z kierunku wschodniego. Można przewrotnie rzec, że finansujemy Rosję i Chiny.

W okresie styczeń - wrzesień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 503198,2 mln zł, a import 507242,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się  o 4,6%, a import o 4,8%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4044,6 mln zł (w  analogicznym okresie ub. roku minus  3106,6 mln zł). 
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 68965,3 mln zł i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 26642,7 mln zł . Dodatnie saldo uzyskano  w obrotach z krajami rozwiniętymi 91563,4 mln zł , w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 90555,4 mln zł .
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,7% (w tym UE 76,9%), a w imporcie 65,0% (w tym UE 58,4%). Źródło: GUS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz