piątek, 28 listopada 2014

Ankieta NBP oczekiwania inflacyjne najniższe od lat

Od 2004 r. najwyższy wskaźnik oczekiwań inflacji wyniósł 52 w kwietniu 2004 r. i faktycznie w ciągu kolejnych 12 miesięcy inflacja bieżąca wzrosła z 1,6% okresowo nawet do 4,6%. Potwierdza to historyczną trafność badań ankiet oczekiwań inflacyjnych konsumentów na zlecenie NBP.


Listopadowy wskaźnik oczekiwań ukształtował się na rekordowym odczycie deflacyjnym -36. Co powinna zrobić Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu decyzyjnym 3 grudnia 2014? Uważam, że obniżyć stopy procentowe o 0,25 - 0,5 pkt proc.


fot. NBP
Wskaźnik oczekiwań jest wyznaczany jako różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a sumą odsetków respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną bez zmian lub będą spadały. Średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 m-cy powstaje w procesie kwantyfikacji danych ankietowych, przy założeniu, że konsumenci oceniają bieżące zmiany cen zgodnie z wartościami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi przez GUS. Inflacja bieżąca oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (r/r) z ostatniej publikacji GUS przed przeprowadzeniem badania ankietowego.  Obliczenia NBP na podstawie danych GUS. Źródło: NBP

Deflacja w Polsce oznacza, że obywatele mogą kupić za te same pieniądze więcej towarów i usług, natomiast Skarb Państwa z tego tytułu ma mniejsze wpływy budżetowe. Ostatnio widać to chociażby na stacjach benzynowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz