środa, 29 października 2014

Ustawa o rajach podatkowych opublikowana w dzienniku ustaw

Podstawowym celem ustawy jest naprawienie błędu powstałego w wyniku nieogłoszenia ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328) w terminie do końca września bieżącego roku.
            Ustawa przewiduje uchylenie przepisu stanowiącego, iż regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po dniu ogłoszenia. Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych będą stosować przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2014 r. 

Jeżeli podatnik nie może ustalić roku podatkowego zagranicznej spółki albo rok ten przekracza okres kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych stosuje się począwszy od roku podatkowego podatnika rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r. Wejście w życie przedłożonej ustawy powoduje zatem skrócenie okresu vacatio legis przyjętego w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. W ocenie projektodawców oraz Ministerstwa Finansów zabieg taki jest jednak uzasadniony charakterem wprowadzanych przepisów, których podstawowym celem jest przeciwdziałanie erozji bazy podatkowej poprzez wyprowadzanie dochodów polskich podatników do państw stosujących preferencyjne zasady ich opodatkowania.

            Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 komentarz:

  1. No no no ciekawe :P Grunt to własne błędy naprawiać :) pit 38 przez internet jakoś nabrał kolorków :P

    OdpowiedzUsuń