poniedziałek, 13 października 2014

Prognozy makroekonomiczne - ankieta NBP IX.2014r.

W dniu 13.10.2014r. NBP opublikował wyniki ankiety z prognozami makroekonomicznymi wg danych z września 2014r.:

- prognozy inflacji CPI :
w 2014r. : 0,2%, z 50% prawdopodobieństwem : 0,1-0,4%
 w 2015r. : 1,2%, z 50% prawdopodobieństwem : 0,8-1,7%
 w 2016r. : 2,1%, z 50% prawdopodobieństwem : 1,6-2,6%

- prognozy wzrostu PKB:
w 2014r. : 3,1%, z 50% prawdopodobieństwem : nie niższy niż 2,9%
 w 2015r. : 3,3%, z 50% prawdopodobieństwem : nie niższy niż 2,9%
 w 2016r. : 3,4%, z 50% prawdopodobieństwem : nie niższy niż 2,9%

- prognozy stóp procentowych:
 w 2015r. : niższa niż obecnie, ale nie ma konsensu co do jej poziomu
 w 2016r. : nie istnieje wyraźnie zarysowany scenariusz, brak zmian ?


1 komentarz: