środa, 8 października 2014

Porównanie oprocentowania obligacji Polski i Rosji. Polskie 10-latki 3,4 razy wiarygodniejsze

Rentowność polskich obligacji waha się w granicach 1,8-2,8% , natomiast rosyjskich 7,8-10,7% . Oznacza to, że Rosjanie średnio ( zależy od terminu zapadalności obligacji) płacą około 4 razy większe odsetki od Polaków. Niższa rentowność obligacji oznacza większą wiarygodność kredytową danego kraju i bezpieczniejsze miejsce do inwestowania. Jednym z przykładów bezpiecznej przystani do inwestycji jest Szwajcaria, gdzie rentowności obligacji wahają się w granicach od -0,15 do 0,45%.


fot.pl.investing.com, 8 październik 2014 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz