piątek, 31 października 2014

3054 km autostrad i dróg ekspresowych

Po oddaniu odcinków S8 Walichnowy - Sieradz oraz odcinka autostrady A4 Tarnów - Dębica Polska dysponuje obecnie 3044 km dróg szybkiego ruchu, typu A i S. Ponadto dzisiaj o 13-tej otwierają ostatni odcinek obwodnicy Lublina ( Dąbrowica -Lubartów S12/17/19) o długości 9,7 km. Reasumując daje nam to łącznie 3054 km autostrad i dróg ekspresowych.Jak pogoda pozwoli, to jeszcze w tym roku GDDKiA otworzy:

- przed wyborami samorządowymi: S69 Bielsko-Biała (Mikuszowice) - Rybarzowice - 6km; DK8 obwodnica Augustowa 21,5km + S61Szkocja - Suwałki - 12,8km;

- na Andrzejki S8 Sieradz - Łask 33,6km, co pozwoli połączyć trasą szybkiego ruchu Wrocław z Łodzią;

- do świąt Bożego Narodzenia ostatni odcinek zachodniej obwodnicy Poznania S11 5,3km.

czwartek, 30 października 2014

W Polsce 48% mężczyzn i 52% kobiet. Czy grozi nam seksmisja?

Wg danych urzędu statystycznego GUS na dzień 30 czerwiec 2014r.  ludność Polski liczy 38,5 miliona, z czego 48% to mężczyźni, a 52% to kobiety. Tak wynika z pierwszej tabeli. 

Czy grozi nam seksmisja? Z kolejnych tabeli GUS wynika, że to właśnie chłopców rodzi się więcej o 1%. Ze statystyk wynika, że według płci do 48 lat to mężczyźni są w przewadze. Dominacja kobiet zaczyna się od 49 lat, a największa jest w wieku 85 lat i powyżej - procentowo: mężczyźni 27%, kobiety: 73%.

Reasumując: rodzi się więcej mężczyzn i do wieku 48 lat są w przewadze, natomiast im większy wiek Polaków, tym kobiet jest więcej. Dlaczego kobiety żyją dłużej, a mężczyźni krócej?  Źródło: GUS


środa, 29 października 2014

Ustawa o rajach podatkowych opublikowana w dzienniku ustaw

Podstawowym celem ustawy jest naprawienie błędu powstałego w wyniku nieogłoszenia ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328) w terminie do końca września bieżącego roku.
            Ustawa przewiduje uchylenie przepisu stanowiącego, iż regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po dniu ogłoszenia. Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych będą stosować przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2014 r. 

Polskie Pendolino = Nybylandia? -25 st. C pociąg stoi i brak wahadełka z wł. pendolo

Pendolino (z włoskiego „wahadełko”) – rodzina włoskich elektrycznych zespołów trakcyjnych wysokich prędkości, o prędkościach maksymalnych od 200 do 250 km/h, w większości przypadków posiadających wychylne nadwozie. Nie ma wahadełka - nie ma Pendolino. Może być co najwyżej Nibypendolino, tak jak Nibylandia z powieści dla dzieci ,,Piotruś Pan". Ponadto polskie Pendolino posiada ograniczenia w ekspolatacji w niskich temperaturach, tzn. będzie -25 stopni C - będzie przymusowy postój. Intercity w maju 2014r. akonto zapłaciło 1,3 mld zł za nieodebrane Pendolino ED250.

Kuriozum:
Pociągi sprzedawane przez nas ( ALSTOM) do Rosji i Finlandii są dostosowane do temperatur do minus 40 st. C - zapewnia Nicolas Halamek z Alstom, szef projektu Pendolino w Polsce. - To wymaga jednak zabezpieczeń elektroniki pokładowej, które podnoszą koszty produkcji nawet o 20–30 proc. W Polsce raczej nie ma tak srogich zim ? jak w Rosji i Finlandii, w związku z tym rezygnacja z tego typu rozwiązań jest uzasadniona - twierdzi. Żródło: pch24.pl

piątek, 24 października 2014

Ustalenia szczytu RE 24.10.2014. Prąd w górę?

Konkluzje Rady Europejskiej przewidują, że mniej zamożne kraje UE (z PKB poniżej 60 proc. średniej unijnej) będą mogły przekazywać do 40% darmowych pozwoleń na emisję CO2 elektrowniom do 2030 r. Według EUROSTAT, kolumna (EUR) 2013r. do ,,biedaczy" UE należą : Bułgaria, Estonia, Czechy, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja.

 fot. Eurostat PKB na mieszkańca

Polska ograniczyła emisję CO2 o 15% od 1990 r. Ranking emisji CO2 na świecie

W Polsce roczna emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych wynosiła w 1990r. 387,3 mln ton, a w 2013r. 331,1 mln ton. Oznacza to redukcję o 56,2 mln ton, tj. około 15% w stosunku do roku bazowego, czyli 1990. Polska zobowiązała się do redukcji emisji CO2 do 2020r. o 20% i o 40% do 2030r.  Reasumując Polska musi jeszcze zredukować emisję CO2 o ponad 5% do 2020r. i o ponad 25% do 2030r.

czwartek, 23 października 2014

Odszkodowania z tytułu szkód górniczych


Szkody górnicze powstają w wyniku ruchów zakładów górniczych.
Aktem prawnym regulującym zasady i warunki działalności związanej z wydobyciem kopalin oraz innymi pracami geodezyjnymi są dwie ustawy:
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z  późn. zm.),
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nie mogą sprzeciwiać się zagrożeniom, jeśli prace wykonywane sa zgodnie z w/w ustawami. Mają jednak prawo do żądania naprawionych szkód oraz domagania się szeregu zabezpieczeń, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód.

Dla zaistnienia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego niezbędne jest łączne zaistnienie trzech przesłanek:
 • zdarzenia, z którym łączy się obowiązek naprawienia szkody - ruch zakładu górniczego,
 • powstania szkody,
 • istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem, a szkodą.
Szkody górnicze w przypadku nieruchomości to na przykład pęknięcia lub naruszenia ścian nośnych budynków, osunięcia, uszkodzenia dachów prowadzące do nieszczelności, odchylenia ścian. Szkody mogą także dotyczyć gruntów rolnych i leśnych, a także różnego rodzaju urządzeń i instalacji.

Związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą zachodzi, gdy ruch zakładu górniczego miał wpływ na jej powstanie, co oznacza, że gdy pod nieruchomością prowadzona była eksploatacja złóż kopalin, odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda.

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód górniczych odbywa się na podstaiwe przepisów praca cywilnego, więc spór jest rozstrzygany przez właściwy sąd powszechny, ale warunkiem jest wcześniejsze wprowadzenie w życie postępowania ugodowego.
Warto wiedzieć, że roszczenia wynikające z ruchów zakładów górniczych należy kierować do właściwego zakładu górniczego, a przedawniają się po upływie 5 lat od dowiedzenia o szkodzie.
Zakład górniczy ma 14 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku  na przeprowadzenie oględzin.

Wystąpienie o odszkodowanie spowodowane pacami górniczymi warto poprzedzić konsultacją ze specjalistami od tego typu odszkodowań, ponieważ nie jest łatwe i wymaga rozległej wiedzy oraz profesjonalnej oceny zakresu skutków poswstałej szkody.

wtorek, 21 października 2014

Polscy i brytyjscy lekarze w szpitalu USK Wrocław postawili pacjenta na nogi


We wtorek, 21 października w telewizji BBC One w programie „Panorama” ukazał się godzinny film o wynikach eksperymentalnej terapii komórkowej zastosowanej u pacjenta z całkowitym przerwaniem rdzenia kręgowego.

Pacjent został zoperowany autorską metodą polegającą na przeszczepie własnych komórek gleju węchowego połączoną z rekonstrukcją rdzenia nerwu wszczepami z nerwów obwodowych.

Metoda eksperymentalnej terapii komórkowej opracowana została w kierowanym przez prof. Włodzimierza Jarmundowicza oraz dr Pawła Tabakowa interdyscyplinarnym zespole lekarzy z kliniki neurochirurgii USK we Wrocławiu oraz instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Podczas prowadzonych badań zespół polski aktywnie współpracował z zespołem naukowców University College London kierowanym przez prof. Geoffrey’a Raismana, światowej klasy naukowca, który jest uważany za odkrywcę właściwości naprawczych komórek gleju węchowego.

- Od 12 lat prowadzimy badania nad możliwością uzyskania pomocy pacjentom z całkowitym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, którzy do końca życia są skazani na wózek inwalidzki – mówi dr Paweł Tabakow. – Wynika to z powszechnie panującego poglądu w medycynie, że nie jest możliwe uzyskanie regeneracji włókien nerwowych w rdzeniu kręgowym u człowieka.

Bohaterem filmu jest czwarty z siedmiu pacjentów u których stopniowo stosowano tą pionierską terapię. Wcześniej zaobserwowano u niego nieomal całkowite przerwanie rdzenia kręgowego w wyniku urazu nożem. Intensywna półtoraroczna rehabilitacja przedoperacyjna nie przyniosła żadnej poprawy. Dlatego w USK podjęto ryzyko zastosowania w jego leczeniu, po raz pierwszy na świecie, terapii opartej na komórkach glejowych pobranych z opuszki węchowej pacjenta, która jest fragmentem mózgu.

Dzięki temu, zespołowi udało się potwierdzić możliwość regeneracji rdzenia kręgowego człowieka. Terapia spowodowała częściowy powrót czucia i ruchu w nogach. Obecnie pacjent może samodzielnie poruszać się w szynach wspomagających stawy. Jest nadal rehabilitowany. Z miesiąca na miesiąc jego stan ulega dalsze poprawie.

- Uzyskane optymistyczne wyniki leczenia zachęcają nas do leczenia kolejnych pacjentów przy użyciu tej metody – mówi prof. Włodzimierz Jarmundowicz, kierownik Kliniki Neurochirurgii USK we Wrocławiu. - Należy jednak pamiętać, że to początek długiej i trudnej drogi, w której trzeba będzie udowodnić, że ta terapia przyniesie efekt u kolejnych pacjentów z podobnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

- Wyniki Pracy Wrocławskiego Zespołu Neurochirurgów zostały także dziś opublikowane w renomowanym czasopiśmie medycznym Cell Transplantation w USA – mówi dr Wojciech Fortuna z Instytutu Immunologii PAN oraz z kliniki Neurochirurgii USK. - Zostały także pozytywnie ocenione przez niezależnego eksperta w dziedzinie leczenie urazów rdzenia kręgowego u ludzi, prof. Wagiha El Masri z Wielkiej Brytanii. Źródło: usk.wroc.pl

poniedziałek, 20 października 2014

W Nowym Dworze gazu morze, z Exalo udać się może

W okolicach Nowego Dworu w gm. Chojnice powstała wiertnia do poszukiwań gazu ziemnego. Z badań przeprowadzonych w tym rejonie wynika, że są tutaj obiecujące złoża gazu. Co istotne - nie jest to gaz łupkowy, ale ziemny.

- Wiertnie funkcjonują już w Sicinach w gm. Kęsowo, czyli niedaleko od nas - mówi Zbigniew Szczepański, wójt gminy Chojnice. - Z tego, co wiem, gaz występuje w pasie od Tucholi do Charzyków, a jego złoża są na tyle obiecujące, że istnieje perspektywa wydobywania tam gazu. Wiertnia, która powstaje w okolicach Nowego Dworu, będzie pierwszą, ale najprawdopodobniej nie ostatnią w naszej gminie. Wiemy, że są już plany budowy kolejnej. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że firma FX Energy, która zajmuje się poszukiwaniem gazu w gminie Chojnice, zamierza "wgryźć" się w głąb na około 3,5 km. Jeśli wszystko pójdzie z godnie z planem, prawdopodobnie już w 2015 lub 2016 r. rozpocznie się eksploatacja gazu. dziennikbaltycki

fot. Nowy Dwór, k. Chojnic; 17.10. 2014 r.; wiertnia gazu

Exalo Drilling powstała jako spółka celowa pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A., która następnie połączyła się z pięcioma spółkami działającymi w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym w ramach Grupy PGNiG.  Dysponuje ona zróżnicowaną flotą ponad pięćdziesięciu urządzeń wiertniczych i rekonstrukcyjnych o zróżnicowanej mocy, służących do wykonywania różnego rodzaju wierceń oraz prac otworowych, a także szerokim zapleczem technicznym dla usług serwisowych.

środa, 15 października 2014

Trzeci miesiąc z rzędu deflacji w Polsce

W Polsce mamy trzeci miesiąc z rzędu deflację roczną: w lipcu -0,2%, w sierpniu -0,4%, a za wrzesień -0,3%. W stosunku miesięcznym ceny pozostały bez zmian. Patrząc na kontrakty Ropy Brent na listopad i początek grudnia, na poziomie poniżej 90 USD za baryłkę będzie czekać nas pogłębienie deflacji.
fot. inflacja w Polsce wrzesień 2014 r., GUS

Ślepy sędzia w meczu Polska - Szkocja

Kuriozum. Lewandowski został brutalnie sfaulowany przez obrońcę reprezentacji Szkocji wyprostowaną nogą w piszczel, bez piłki. Natomiast sędzia hiszpański nie dość, że nie dał czerwonej kartki dla Szkota, to jeszcze w ogóle nie odgwizdał rzutu wolnego.

Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, poinformował - w trakcie meczu - na Twitterze o "skali zniszczenia" po ataku Szkota. Wspomniał o dziurze w getrze na 10 cm. Jak się okazuje, ucierpiała nie tylko getra!
- Dziura w ochraniaczu mówi sama za siebie. W karbonowym ochraniaczu ciężko jest zrobić dziurę młotkiem, śrubokrętem czy gwoździem - wyjaśniał "Lewy". - Udało się to zrobić przeciwnikowi. Strach pomyśleć, co by było, gdybym nie miał tego ochraniacza - dodał. Źródło: sportfan.pl

                               Fot. RAFAŁ OLEKSIEWICZ / PRESSFOCUS.PL

wtorek, 14 października 2014

Kredyt konsolidacyjny z popozyczke.pl

W obecnych czasach sytuacja finansowa wielu gospodarstw domowych nie jest najlepsza. Czasem zdarza się, że decydujemy się skorzystać z kredytu na mieszkanie, a za chwilę okazuje się, że potrzebujemy samochód, aby dojechać do pracy i bierzemy kolejny kredyt na auto. Spłacając dwa lub więcej kredytów musimy pamiętać o różnych terminach spłaty zadłużenia. Tymczasem istnieje możliwość połączenia zobowiązań finansowych. Mało tego, przy wyborze takiej opcji automatycznie maleją comiesięczne kwoty do zapłaty. Zatem, jeśli macie Państwo kilka zaciągniętych kredytów i problemy z płatnościami poszczególnych rat, możecie zamienić wszystkie swoje stare kredyty w jeden z niższą ratą i dłuższym terminem spłaty.

Taką ofertę proponuje firma  http://popozyczke.pl/ współpracująca z ponad 30 bankami.

Po pożyczkę – jest marką, która zgromadziła w swoich szeregach specjalistów z wielu segmentów usług kredytowych. Każdego dnia świadczą oni profesjonalną pomoc w uzyskaniu przez klientów kredytu albo pożyczki. 

Pracownicy zapewniają całościową obsługę od momentu złożenia wniosku po otrzymanie gotówki.

Kredyt konsolidacyjny z firmą popozyczke.pl to:  
 • decyzja w ciągu tego samego dnia
 • minimum formalności
 • dodatkowa gotówka na dowolny cel
 • atrakcyjne warunki spłaty
Kredyt konsolidacyjny ( kredyt-konsolidacyjny ) jest skierowany do wszystkich, którzy chcą zyskać przejrzystość w swoich finansach. Firma pomaga przeprowadzić konsolidację przy uwzględnieniu najlepszych kredytów tego typu, które są dostępne na rynku.  

W moim najbliższym otoczeniu wiele osób zdecydowało się na taką formę spłaty zadłużeń i wszyscy bardzo sobie chwalą warunki kredytów konsolidacyjnych.

Zainteresowanych odsyłam na wspomnianą stronę, gdzie można uzyskać poradę specjalistów od finansów wysyłając formularz zgłoszeniowy lub dzwoniąc na infolinię.

poniedziałek, 13 października 2014

Prognozy makroekonomiczne - ankieta NBP IX.2014r.

W dniu 13.10.2014r. NBP opublikował wyniki ankiety z prognozami makroekonomicznymi wg danych z września 2014r.:

- prognozy inflacji CPI :
w 2014r. : 0,2%, z 50% prawdopodobieństwem : 0,1-0,4%
 w 2015r. : 1,2%, z 50% prawdopodobieństwem : 0,8-1,7%
 w 2016r. : 2,1%, z 50% prawdopodobieństwem : 1,6-2,6%

- prognozy wzrostu PKB:
w 2014r. : 3,1%, z 50% prawdopodobieństwem : nie niższy niż 2,9%
 w 2015r. : 3,3%, z 50% prawdopodobieństwem : nie niższy niż 2,9%
 w 2016r. : 3,4%, z 50% prawdopodobieństwem : nie niższy niż 2,9%

- prognozy stóp procentowych:
 w 2015r. : niższa niż obecnie, ale nie ma konsensu co do jej poziomu
 w 2016r. : nie istnieje wyraźnie zarysowany scenariusz, brak zmian ?


Szczurek: Polska coraz bardziej bezpieczną przystanią na tle innych krajów - Wiadomości

Szczurek: Polska coraz bardziej bezpieczną przystanią na tle innych krajów - Wiadomości

sobota, 11 października 2014

Litwini wolą Rosjan od Polaków. 4 mld USD na Możejki

Mimo agresywnej polityki Moskwy, rząd Litwy wybrał Lukoil Baltiję na oficjalnego dostawcę paliw do swoich aut. Podobnie wybrało już dziewięć ministerstw. W przetargu odpadł Orlen.

fot. rafineria w Możejkach

Wybór spółki Łukoilu jeszcze pogorszy napięte stosunki między Litwą i polskim koncernem, posiadającym jedyną na Litwie rafinerię w Możejkach. Orlen zwolnił w tym roku z Możejek 100 osób i oskarża koleje litewskie za nakładanie wyższych opłat za przewóz paliwa, niż od konkurentów z Białorusi i Litwy, w tym właśnie Łukoilu. Źródło: forsal.pl

4 mld USD na kupno Orlen Lietuva i inwestycje

Według PKN Orlen, na kupno Orlen Lietuva oraz na prowadzone tam od 2006 r. inwestycje płocki koncern wydał ok. 4 mld USD.
PKN Orlen kupił w 2006 r. od Jukosu 53,7 proc. Mażeikiu Nafta za 1,49 mld USD, a następnie na mocy umowy z rządem Litwy nabył 30,66 proc. za ponad 852 mln USD. PKN Orlen zobowiązał się wtedy wdrożyć program inwestycyjny wartości 1 mld USD. Po sfinalizowaniu pięć lat temu z rządem Litwy umowy kupna pozostałych 10 proc. udziałów i przeprowadzonym wykupie od drobnych inwestorów, płocki koncern ma 100 proc. akcji litewskiej rafinerii, która w 2009 r. zmieniła nazwę z Mażeikiu Nafta na Orlen Lietuva. Źródło: polskieradio.pl

Kto patronował zakup rafinerii w Możejkach? 

Kaczyński nie tylko dał zgodę na kupno Możejek, ale zaangażował się w negocjacje. W wywiadzie dla "Dziennika" z sierpnia 2008 roku prezydent stwierdził: "W dużej mierze prowadziłem wtedy - trochę na zasadzie zadań zleconych - operację kupna przez PKN Orlen litewskiej rafinerii Możejki". Polityczna decyzja zapadła podczas wizyty polskiego prezydenta w Wilnie w marcu 2006 roku. Zaprzyjaźniony z Kaczyńskim litewski prezydent Adamkus entuzjastycznie poparł pomysł przejęcia Możejek przez polską spółkę, a premier Brazauskas nie wyraził sprzeciwu. Źródło: wyborcza.biz

czwartek, 9 października 2014

Ukraina ma o 15% tańszy gaz z Norwegii niż Polska z Rosji

Ukraiński koncern Naftohaz płaci ok. 340 dol. za 1000 m sześc. gazu z Norwegii - napisał portal Dzerkało Tyżnia. To około 15 proc. taniej, niż za taką samą ilość surowca Polska musi zapłacić Gazpromowi.

PGNiG w 2001 r. podpisało z norweskimi firmami kontrakt na import gazu, który miał być dostarczany bezpośrednio do Polski gazociągiem zbudowanym przez Norwegów. Kontrakt ten zaciekle atakowało SLD, a kiedy po wyborach parlamentarnych władzę objął rząd SLD-PSL premiera Leszka Millera, nowy zarząd państwowego PGNiG wycofał się z kontraktu ze Statoil. Źródło: wyborcza.bizfot.ivrozbiorpolski.pl

Faktycznym jednak powodem do zerwania umowy z Norwegią przez rząd SLD było niezadowolenie Moskwy z tego kontraktu, która w tym czasie prowadziła tajne rozmowy z Berlinem [ za plecami Unii Europejskiej] odnośnie innego rurociągu, którego trasa kolidowała z trasą polsko-norweskiego rurociągu a ponadto uniezależnienie się Polski od dostaw rosyjskich było też niezgodne z interesami Moskwy a także Berlina. Rosja więc uruchomiła swoich agentów w Polsce którzy za pieniądze Gazpromu kupowali i korumpowali polskich polityków i urzędników z pełnym sukcesem, doprowadzając do sabotażu umowy pomiędzy Polską i Norwegią. Źródło: umowa Putin-Schroeder

środa, 8 października 2014

Porównanie oprocentowania obligacji Polski i Rosji. Polskie 10-latki 3,4 razy wiarygodniejsze

Rentowność polskich obligacji waha się w granicach 1,8-2,8% , natomiast rosyjskich 7,8-10,7% . Oznacza to, że Rosjanie średnio ( zależy od terminu zapadalności obligacji) płacą około 4 razy większe odsetki od Polaków. Niższa rentowność obligacji oznacza większą wiarygodność kredytową danego kraju i bezpieczniejsze miejsce do inwestowania. Jednym z przykładów bezpiecznej przystani do inwestycji jest Szwajcaria, gdzie rentowności obligacji wahają się w granicach od -0,15 do 0,45%.


fot.pl.investing.com, 8 październik 2014 r.

RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pkt bazowych

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną o 0,5%, a także aż o 1% stopę lombardową. Stopa depozytowa pozostała bez zmian.

W dniach 7-8 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:
 • stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50% w skali rocznej);
 • stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00% w skali rocznej);
 • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej (dotychczas 1,00% w skali rocznej);
 • stopa redyskontowa weksli 2,25% w skali rocznej (dotychczas 2,75% w skali rocznej).
Uchwała RPP wchodzi w życie 9 października 2014 r. Źródło: NBP
fot.expert24.pl

wtorek, 7 października 2014

Odcinkowy pomiar prędkości na wiosnę. Lista lokalizacji

Inspekcja Transportu Drogowego zakończyła testy urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. - Czekamy jeszcze na ostateczne wyniki, ale wszystko wskazuje na to, że wypadły pomyślnie - mówią w ITD. Umowę z polskim dostawcą sprzętu chcą podpisać w ciągu kilku tygodni.


fot. sxc.hu

Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce - ostateczna lista lokalizacji urządzeń pomiarowych na drogach krajowych:

Miejscowość – Województwo – Droga krajowa – Długość odcinka (w km)
Tomaszów Mazowiecki – łódzkie – 48 -     2,15
Sulechów – lubuskie - 32 - 3,35
Wilcza - Nieborowice - śląskie - 78 - 2,15
Szymaki - mazowieckie - 7 - 2,2
Pawłowo - mazowieckie - 7 - 1,65
Sochaczew - mazowieckie - 50 - 2,9
Sulechów - lubuskie - 32 - 3,35
Wilcza - Nieborowice - śląskie - 78 - 2,15
Szymaki - mazowieckie - 7 - 2,2
Pawłowo - mazowieckie - 7 - 1,65
Sochaczew - mazowieckie - 50 - 2,9
Kanina - Wysokie - małopolskie - 28 - 0,95
Zakręt - mazowieckie - 2 - 1,4
Gorzyce - śląskie - 78 - 0,97
Gorzyce - śląskie - 78 - 0,89
Oborniki - wielkopolskie - 11 - 1,43
Łuszczów - lubelskie - 82 - 2,9
Strachówka - Warmiaki  - mazowieckie - 50 - 3,1
Górno - świętokrzyskie - 74 - 4,1
Gniazdowo - Piecki - warmińsko-mazurskie - 59 - 5,83
Karniewo - mazowieckie - 60 - 1,83
Turzyn - mazowieckie - 8 - 1,7
Tarnowskie Góry - śląskie - 11 - 1,1
Rybitwy-Polesie - mazowieckie - 7 - 2,2
Borzęcin - Prusice - dolnośląskie - 5 - 7,4
Kołbiel - mazowieckie - 50 - 4,8
Kluki - łódzkie - 8 - 1,6
Złota - łódzkie - 72 - 3,3
Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna - podkarpackie - 9 - 3,6
Krościenko Wyżne - Iskrzynia - podkarpackie - 9 - 1,3
Babigoszcz - Gniazdowo - zachodniopomorskie - 3 - 4,82
Łosiów - opolskie - 94 - 2,175
Zwierki - Zabłudów - podlaskie - 19 - 3,8
Lubin - dolnośląskie - 3 - 2,25
Źródło: regiomoto.pl