wtorek, 30 września 2014

Z posiedzenia rządu: ulga na dzieci, waloryzacja z FUS, e-zwolnienia i zasiłek macierzyński dla samotnych ojców


Rząd wprowadza gwarantowaną na minimalnym poziomie 36 zł podwyżkę rent i emerytur, m.in. ze względu na zbyt niską inflację ( ostatnie 2 miesiące mamy historyczną deflację), która to określa skalę podwyżek emerytalno - rentowych. W Polsce przy obecnie niskiej inflacji będącej na poziomie około 0,4% za 8 miesięcy i tylko wyłącznie waloryzacji procentowej podwyżka najniższych w/w świadczeń byłaby praktycznie niezauważalna. Ponadto wprowadzono możliwość odliczenia ulgi na dzieci bez względu na osiągane dochody. Rodziny, w tym także te o niskich dochodach będą mogły otrzymać zwrot z podatku PIT z tytułu posiadanych dzieci, np. na trójkę 4224,12 zł. Gabinet premier Kopacz przyjął również dzisiaj projekt wprowadzający elektroniczne zwolnienia lekarskie. Będą one dostarczane do ZUS bez konieczności przesyłania papierowych oryginałów. Projekt przewiduje też zasiłek macierzyński dla samotnych ojców m.in. w przypadku śmierci matki dziecka.


fot. niedziela.pl

Rodziny wychowujące troje lub więcej dzieci będą mogły liczyć na poprawę swojej sytuacji finansowej. Rząd, przyjmując projekt nowelizacji ustawy o PIT, zdecydował o podniesieniu o 20 proc. ulgi na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie do 2 tys. zł (obecnie 1668,12 zł), natomiast ulga na każde kolejne dziecko zwiększy się do 2,7 tys. zł (obecnie 2224,08 zł).

Przykładowo: w rodzinie z trojgiem dzieci pracuje tylko jeden rodzic i zarabia 1 680 zł (minimalne wynagrodzenie), drugi zajmuje się wychowaniem dzieci. W takiej sytuacji małżonkowie (rozliczający się wspólnie za 2014 r.) otrzymają łączny zwrot z tytułu ulgi na troje dzieci w wysokości 4 224,12 zł (zgodnie z obecnymi przepisami otrzymaliby tylko 430,93 zł, czyli tyle, ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Drugi przykład dotyczy rodziny, w której jedno z rodziców zarabia tyle, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie – czyli 3 650,06 zł. Drugi rodzic nie pracuje i zajmuje się wychowaniem trójki dzieci. Zgodnie z nowym prawem, wspólnie rozliczający się za rok 2014 rodzice mogą liczyć na zwrot z tytułu ulgi na troje dzieci w wysokości 4 224,12 zł. Uwzględniono tu zwiększoną o 20 proc. ulgę na trzecie dziecko. Bez zaproponowanych zmian – rodzina ta mogłaby otrzymać zwrot w wysokości 2 521,60 zł.

Nowe przepisy, przyznające zwiększone ulgi na wychowanie dzieci w rodzinach wielodzietnych, stanowią rzeczywistą pomoc finansową.

Dzisiejsze decyzje Rady Ministrów wprowadzają także jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Oznacza to, że od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., nie mniej jednak niż o 36 zł. W ten sposób poziom najniższych świadczeń będzie dodatkowo chroniony. Źródło: premier.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz