piątek, 19 września 2014

Od 2016 r. nowy elektroniczny system poboru opłat OBU

Elektroniczny system poboru opłat za autostrady z urządzeniem pokładowym (tzw. OBU) proponuje wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Motocykliści mają nie płacić za autostrady. Ponadto urządzenia pokładowe OBU będą bezpłatne.

Nowy system ma umożliwić pobór opłat w sposób bezbramkowy, czyli bez istnienia barier w postaci miejsc poboru opłat powodujących ograniczenia w ruchu. W przypadku spiętrzeń ruchu np. w okresie wakacyjnym ma zaś wyeliminować zatory i sytuacje zagrażające bezpieczeństwu czy zdrowiu uczestników ruchu.

                                     fot. autokult.pl, opłaty dla pojazdów do 3,5 tony


ELEKTRONICZNY SYSTEM POBORU OPŁAT Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH (TZW. OBU)
Płynność ruchu na sieci autostrad płatnych
  • brak konieczności ponoszenia kosztów budowy i eksploatacji Miejsc Poboru Opłat (MPO nie są budowane).
Możliwa interoperacyjność krajowa
  • uiszczenie opłaty za przejazd autostradami w Polsce za pomocą jednego urządzenia OBU i optymalnie  jednego konta użytkownika, jednej noty obciążeniowej.
Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej
  • np. ew. wykorzystanie bramownic funkcjonujących obecnie w systemie dla pojazdów ciężkich.
Sprawiedliwe rozliczenie
  • opłata proporcjonalna do faktycznie przejechanych kilometrów,
  • wszyscy użytkownicy pojazdów lekkich płacą taką samą kwotę za przejazd takim samym odcinkiem autostrady w tym samym czasie.
Przejrzyste zasady użytkowania systemu
  • wszyscy użytkownicy korzystający z sieci dróg płatnych muszą bezwzględnie wyposażyć pojazd w urządzenie pokładowe OBU.
Wysoki poziom bezpieczeństwa i szczelności systemu
  • OBU są trudne do sfałszowania. Bezpieczny mechanizm generowania transakcji poboru opłat,
  • OBU – najbardziej bezawaryjną metodą poboru opłat.
Jednorodny proces kontroli użytkowników
  • przy obowiązkowym OBU, system kontrolny jest mniej złożony niż w systemach stosujących więcej niż jedną metodę poboru opłat,
  • niższe koszty czynności kontrolnych niż w przypadku mieszanych systemów poboru opłat (nieobowiązkowe OBU + alternatywna metoda poboru opłat). Źródło: MIR

3 komentarze: